Kārlis Otto Lapiņš

Vārds:Kārlis Otto
Uzvārds:Lapiņš
Dzimšanas datums:14.07.1909
Citi dzimš. dati:Vestienas pagsta "Viļumēnos" (Madonas novads)
Miršanas datums:01.10.2004
Nodarbošanās:Agronoms; Selekcionārs
Reģions:Vestienas pagasts
Saistība ar Madonu:
Saites:Elektroniskais kopkatalogs
Novadpētniecības datubāze


Kanādas augļukoku selekcionārs agronoms.
Dzimis lauksaimnieku ģimenē Vestienas pagasta "Viļumēnos". Pēc Vestienas pamatskolas beigšanas mācījies Bulduru dārzkopības vidusskolā, pēc tās beigšanas sākās profesionālais dārzkopja darbs. Šai laikā viņš apmeklēja arī Tautas augstskolu un vakara ģimnāziju, lai 1937. gadā varētu sākt studijas Latvijas Univeritātes Lauksaimniecības fakultātē, to beidza 1941. gadā Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā. Jau studiju laikā viņš sāka strādāt par subasistentu pie profesora Jāņa Sudraba (1884-1972), tā laika ievērojamā dārzkopības zinātnieka Latvijā. Vēlāk viņš kļuva par asistentu dārzkopības katedrā.
 Latviju Kārlis Lapiņš atstājis 1945. gadā, ieceļoja Vācijā. Tur viņš ir darbojies kā lektors Baltijas Universitātē Hamburgā. Kanādā Kārlis Lapiņš ar ģimeni ieceļojis 1949. gadā, kur savu dzīvi sācis kā laukstrādnieks Britu Kolumbijā. Vēlāk dabūjis darbu Kanādas federālās valdības dārzkopības izmēģinājumu saimniecībā. Turpinājis arī studijas, līdz 1968. gadā ieguvis agronomijas zinātņu doktora grādu Rutgers universitāte, New Jersey, USA.
 Kārlis Lapiņš selekcionēja un ieviesa ražošanā 13 dažādu augļu koku šķirnes, viņš izaudzēja kolonnveida ābeles, darbojies arī aprikožu šķirņu veidošanā. Viņam bija lieli nopelni saldo ķiršu attīstībā visā Kanādā. 
 Publicējis 40 zinātniskus darbus angļu valodā un 6 populārzinātniskus rakstus latviešu valodā, bijis pastāvīgs līdzstrādnieks agronomu žurnālā "Zeme un Tauta".