VKKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" apakšprogramma "Bērnu žūrija"


Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana" apakšprogrammas "Bērnu žūrija" mērķis ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem.

Programmas mērķa realizēšanai Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību organizē projektu konkursu, lai noskaidrotu tās bibliotēkas, kas piedalīsies Programmā.

Programmai "Bērnu žūrija" šogad desmitais gads. Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa šajā projektā piedalās 9. gadu, piedāvājot bērniem un jauniešiem, skolotājiem, vecākiem un citiem interesentiem iepazīties ar augstvērtīgu bērnu literatūru, lasīt un izteikt savu viedokli par izlasīto.

Bērnu žūrija ir vienīgais konkurss, kur balvas piešķir paši paši lasīšanas eksperti, tāpēc to par nozīmīgāko uzskata rakstnieki, tulkotāji, ilustratori un grāmatu izdevēji.

Pašlaik "Bērnu žūrijas" darbā aktīvi piedalās 96 Bērnu literatūras nodaļas lasītāji. 41 eksperts jau izteicis savu viedokli par izlasīto (aizpildījis vērtēšanas anketu).