20% atlaide Kārļa Skalbes „Mūža rakstu” 6. sējumam

Ziņa publicēta 04.11.2013
Apgāds „Mansards” Latvijas bibliotēkām piedāvā iegādāties Kārļa Skalbes „Mūža rakstu” 6. sējumu ar 20% atlaidi. Grāmatas cena ar atlaidi ir 6,72Ls / 9,56 EUR (pirms atlaides 8,40Ls / 11,95 EUR).

Par grāmatas iegādi, lūdzu, sazināties ar Leldi Salzemnieci (tālr. 26577695, e-pasts: lelde@apgadsmansards.lv). Grāmatu būs iespējams saņemt apgādā „Mansards” Rīgā, Elizabetes ielā 2 (Pasaules tirdzniecības centra telpās) vai Rīgā, Pērses ielā 14-8. Tāpat grāmatu varēs izņemt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, Tērbatas ielā 75.

Par grāmatu:

Kārļa Skalbes „Mūža rakstu” sesto sējumu sastādījis un komentējis literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons.

“Mūža rakstu” sestajā sējumā ievietoti 49 dzejoļi (viens no tiem atrodas rakstā “Latgalei”), 18 prozas darbi, 70 raksti, sešas runas Latvijas Tautas padomes sēdēs, astoņas vēstules – Lizetei Skalbei, Augustam Saulietim, Annai Brigaderei (līdz šim publicēta tikai vēstule Lizetei 1918. gada 15. martā), 11 ilustrācijas un rādītājs “Kārļa Skalbes darbi “Mūža rakstos” I–VI”.

Pirmie pieci Kārļa Skalbes “Mūža rakstu” sējumi no 2001. līdz 2007. gadam iznākuši apgādā „Elpa”. Sestā sējuma ievada vārdos Ilgonis Bērsons raksta: „Protams, zaudēto piecu gadu ir ļoti žēl. Ne tikai tāpēc, ka Skalbes mantojuma apgūšanā bijis liels pārtraukums un ka jāsagatavo vēl sešas grāmatas. Galvenais – esam zaudējuši Skalbes 1917., 1918. un 1919. gadu viedās publicistikas un esejistikas tiešo saikni ar notikumiem mūsdienu Latvijā. Nevis fragmentāri, bet kopumā, kur katra nākamā doma izaug no iepriekšējām. Turklāt „Mazās piezīmes” rakstītas brieduma gados – pirms autora mūža ceturtā gadu desmita. Viņš ir strēlnieks, žurnālists, rakstnieks, politisks darbinieks, viņš ir neatkarīgās Latvijas cīnītāju pirmajās rindās.”

Kārļa Skalbes „Mūža rakstu VI” dizainu veidojis Zigmunds Lapsa, redaktors Jānis Čākurs. Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Drīzumā būs atkārtoti pieejami arī pirmie pieci Kārļa Skalbes „Mūža rakstu” sējumi, pārējo sešu sējumu iznākšana paredzēta līdz 2016. gada beigām.