Pērļu zvejnieks

Ziņa publicēta 09.11.2013
Krājumu kvalitāte allaž nodarbinājusi bibliotekāru prātus, vienlaikus apzinoties, cik jutīgs un dažādi traktējams ir šis jautājums. Lasīšanu kā būtisku un ikdienā nepieciešamu apzināmies skaidri, taču ne vienmēr spējam pamanīt un izvē-lēties vērtīgāko, nozīmīgāko no jaunāko grāmatu klāsta. Kas ir vērtīga lasāmviela? Kā pamanām to, ko vēlamies izla-sīt? Kurš ir noteicošais faktors grāmatu izvēlē, un kā padomiem uzticamies? Jautājums jautājuma galā, un ne uz vienu no tiem nav iespējams sniegt skaidru atbildi. Kā grāmatzinātne, tā literatūrzinātne izvirza kritērijus, pēc kuriem tiek vērtēta literatūra. Gadsimtu gaitā daudzi no tiem ir mainījušies, taču vēl aizvien eksistē pazīmes, pēc kurām tiek no-teikts, cik vērtīga ir grāmata.

Padomdevējs kvalitatīvas literatūras izvēlē pieejams ŠEIT.


‍Sastādītāja: Liega Piešiņa,
‍Latvijas Nacionālā bibliotēka
‍Bibliotēku konsultatīvais centrs
‍Projektu vadītāja
‍Tālr.: 29452604
‍liega.piesina@lnb.lv


Literārā redaktore, korektore: Māra Jēkabsone
Maketētāja: Kristīne Deksne