LNB Brīvpieejas Apmaiņas krājums

Ziņa publicēta 24.01.2014
Aicinām Jūs iegriezties Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Brīvpieejas Apmaiņas krājumā (BAK), lai izvēlētos kādu no materiāliem savas bibliotēkas krājumam.

LNB Brīvpieejas Apmaiņas krājumu pārzina Bibliotēku Attīstības institūta Bibliotēku konsultatīvais centrs un tā krājums atrodas Rīgā, Tērbatas 75.

Krājums tiek veidots no LNB dubletēm, dāvinājumiem no dažādām organizācijām un privātpersonām Latvijā un ārvalstīm. Šī krājuma mērķis ir nodrošināt atbalstu Latvijas bibliotēkām un citām ieinteresētām kultūras institūcijām krājuma veidošanā.

BAK krājums ir atbalsts publisko, skolu, augstskolu un speciālo bibliotēku krājuma komplektēšanā. Grāmatas un citi dokumenti no BAK krājuma bez atlīdzības tiek izsniegti Latvijas bibliotēkām, muzejiem, augstskolām, pārējām institūcijām gan krājumu papildināšanai, gan nolietoto grāmatu aizvietošanai ar identiskām grāmatām.

Krājumā visplašāk pārstāvētā ir latviešu daiļliteratūra. Izdevumi pārsvarā ir latviešu valodā, daudz materiālu atrodami krievu valodā, pārstāvētas angļu un vācu valodas, skandināvu literatūra.

Izmantojiet iespēju papildināt savas bibliotēkas krājumu vai nomainīt novecojušos eksemplārus!

Būsim pateicīgi, ja piezvanīsiet vai atrakstīsiet iepriekš, kad un cikos varēsiet apmeklēt mūs!

BAK darba laiks: pirmdiena - piektdiena 9:00-17:00.


Ilze Kļaviņa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
‍Bibliotēku Attīstības institūts
‍Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre
‍Tālr.: 67969121
‍E-pasts: ilze.klavina@lnb.lv