LNB Mācību centra kursu piedāvājums pedagogiem un bibliotekāriem

Ziņa publicēta 28.01.2014
Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās stratēģijas viens no darbības virzieniem ir - "LNB kā sabiedrībai atvērts kultūras, zinātnes un izglītības centrs" - tāpēc nākotnē mērķtiecīgi tiks paplašināta LNB sadarbība ar izglītības iestādēm, izglītības iestāžu bibliotekāriem un pedagogiem, tsk., arī neformālās izglītības jomā.

Vēlos lūgt atbalstu un sadarbību informācijas pārsūtīšanā Jūsu reģiona izglītības iestāžu bibliotekāriem par LNB Mācību centra divu kursu piedāvājumu, kas varētu būt aktuāli gan skolu bibliotekāriem, gan pedagogiem. Pielikumā pievienoju abu kursu anotācijas.

Pieteikšanās kursiem notiek elektroniski LNB mājas lapā. Elektroniskā pieteikuma forma pieejama sadaļā: LNB Mācību centrs/Pieteikums kursiem (http://www.lnb.lv/lv/pieteikums-profesionalas-pilnveides-kursiem ).

Kursi notiek LNB Mācību centrā Rīgā, Tērbatas ielā 75, 3.stāvā.

Informācija par citiem LNB Mācību centra piedāvātajiem kursiem pieejama LNB mājas lapā www.lnb.lv (sadaļā: Pakalpojumi-Bibliotekāriem-Profesionālā pilnveide-LNB Mācību centrs).


Inguna Arāja
mācību koordinētaja
‍LNB Mācību centrs
‍Bibliotēku attīstības institūts
‍Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tērbatas 75, 3.st. 302.kab.

Rīga, LV - 1001, Latvija

Tālrunis: 679691