Aktualitātes biedrībā "Izglītības apvienība "I Fortum""

Ziņa publicēta 12.02.2014
Informējam, ka ar šī gada 28. janvāri biedrība "Izglītības apvienība "I Fortum"" mainījusi nosaukumu uz biedrību "Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība". 

Biedrības mērķi ir:
• Apvienot izglītības darba organizatoru, akadēmiskā personāla, lektoru un treneru intelektuālo potenciālu, lai sekmētu informācijas speciālistu formālās un neformālās izglītības sistēmas attīstību valstī, piedalīties mūžizglītības politikas veidošanā.
• Nodrošināt informācijas speciālistu (bibliotēku, izglītības iestāžu, informācijas centru, muzeju, arhīvu un citu institūciju darbinieku) kvalitatīvu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību, kvalifikācijas līmeņa iegūšanas un pārkvalifikācijas iespējas.

Plānotās norises februārī

Eseju, miniatūru, minimu konkursa "Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?" noslēguma pasākums
2013. gada novembrī un decembrī norisinājās eseju, miniatūru, minimu konkurss bibliotekāriem "Vai man rīt iet uz darbu, un ja iet, tad kāpēc?". Konkursa mērķis bija veicināt bibliotekārus radoši izpausties, kā arī atspoguļot tematikas aktualitāti un daudzveidību. Kopā saņemti 22 darbi, kurus vērtēja žūrija.
2014. gada 13. februārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltajā zālē (Rīgā, Tērbatas ielā 75, 4.stāvā) notiks eseju konkursa noslēguma pasākums, kura laikā visiem konkursa dalībniekiem būs iespēja piedalīties Kaspara Bikšes radošajā nodarbībā "Rokraksts un ko tas liecina par personu". Pasākuma laikā tiks paziņoti un apbalvoti arī konkursa uzvarētāji.


Vispasaules NVO Diena
Atzīmējot jauno starptautisko dienu, kas veltīta nevalstiskām organizācijām - Vispasaules NVO Dienu, 2014. gada 27. - 28. februārī Helsinkos (Somija) norisināsies starptautisks forums “Jūsu NVO diena: Iespējas jaunās paaudzes NVO” (Your NGO Day: A Generation of New NGOs). Forumā kopā pulcēsies vispasaules NVO līderi no dažādiem sektoriem (izglītības, jauniešu līdzdalības veicināšanas, veselības, sociālās labklājības un dzimumu līdztiesības), lai dotu dalībniekiem iespēju aktīvi līdzdarboties paneļdiskusijās un mācīties no viņu veiksmes stāstiem. Šis divu dienu pasākums dos iespēju izveidot jaunu sadarbību ar starptautiskām organizācijām un NVO, piedalīties debatēs, diskusijās, skatīt prezentācijas.
Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienību un Latvijas Nacionālo bibliotēku Vispasaules NVO Dienas forumā pārstāvēs biedrības valdes priekšsēdētāja Kristīne Deksne.
Vairāk par Vispasaules NVO Dienu 2014

Ja arī Tu strādā bibliotēkā, izglītības jomā vai saskarnozarēs un savām zināšanām un prasmēm vēlies atbalstīt, attīstīt un veicināt bibliotēku nozares speciālistu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību, kā arī sekmēt informācijas speciālistu formālās un neformālās izglītības sistēmas attīstību valstī, aicinām pievienoties biedrībai "Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība"!


Ziņu sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Bibliotekāru izglītības apvienība
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tālr.: 67969132
kristine.deksne@lnb.lv
lbiapvieniba@gmail.com