Izglītības programmu projektu konkurss – 2014

Ziņa publicēta 24.02.2014
Madonas novada pašvaldība, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības ārkārtas domes 18.02.2014. sēdes lēmumu Nr.86 (protokols Nr.4; 24.p.), izsludina Izglītības programmu projektu konkursu - 2014.

Konkursa mērķi:

Veicināt pilsonisko līdzdalību dzīves kvalitātes uzlabošanā Madonas novadā.

Konkursa prioritātes:

·       Atbalsta pasākumi bērniem un jauniešiem karjeras izvēlē.

·       Nodarbinātības veicināšana Madonas novadā (apmācības uzņēmējdarbības uzsākšanai, cilvēkresursu kapacitātes celšanai).

Projekta iesniegšanas termiņš – 14.03.2014., plkst.1600 Madonas novada pašvaldības Saieta laukums 1, Klientu apkalpošanas zālē (101.kab.)

Rezultātu paziņošanas termiņš – 28.03.2014.

Projekta ieviešanas termiņš - no 01.04.2014. līdz 28.11.2014.

 

Madonas novada pašvaldības

Izglītības nodaļas speciāliste                        V.Vecozola