Aicina Latvijas bibliotēkas pieteikties EIFL publisko bibliotēku inovāciju balvai

Ziņa publicēta 10.09.2015
Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) kā starptautiskās bezpeļņas organizācijas EIFL (Elektroniskā informācija bibliotēkām) nacionālais pārstāvis aicina Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas pieteikties inovāciju balvai (EIFL Public Library Innovation Award).

EIFL Publisko bibliotēku inovāciju programmā (EIFL PLIP) jau 8. reizi tiek izsludināts projektu konkurss publiskajām bibliotēkām par inovatīvām darba formām dažādu nozaru attīstības veicināšanai.  Inovāciju balva ir dibināta 2011. gadā, un kopš tā laika  EIFL ir piešķīris septiņas šādas balvas 27 uzvarētājiem no Āfrikas, Āzijas, Eiropas un Latīņamerikas. Līdz šim no Latvijas Inovāciju balva ir piešķirta Pelču pagasta bibliotēkai par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības skola” (2014, publiskās bibliotēkas loma izglītības veicināšanā).

Šī gada konkursa tēma  - bibliotēku pakalpojumi lasītprasmes veicināšanai. Konkursā tiek aicinātas piedalīties attīstības un pārejas valstu publiskās bibliotēkas, kuras sniedz jebkāda veida inovatīvus lasītprasmi veicinošus pakalpojumus vietējās sabiedrības iedzīvotājiem.

 Vai jūs piedāvājat novatoriskus pakalpojumus? Vai izmantojat informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai veicinātu visu vecumu sabiedrības pārstāvju lasītprasmi? Ja Jums ir šāda pieredze - nekavējieties pastāstīt par to!

EIFL PLIP vēlas apkopot stāstus par inovatīviem un efektīviem pakalpojumiem un dalīties tajos ar iespējami plašāku starptautisko sabiedrību, lai vēlreiz akcentētu bibliotēku neatsveramo lomu un ieguldījumu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Konkursa balva ir 1 500 ASV dolāru un iespēja prezentēt savu pieredzes stāstu starptautiskā konferencē vai sanāksmē. Pieteikums jāiesniedz angļu, krievu, franču vai spāņu valodā. Iesniegšanas termiņš - 2015. gada 12 oktobris.

 Vairāk informācijas par balvu un pieteikumu šeit: EIFL Publisko bibliotēku Inovāciju balva

EIFL ir starptautiska, bibliotēku interešu pārstāvoša bezpeļņas organizācija, kura darbojas ar mērķi nodrošināt plašas sabiedrības piekļuvi zināšanām attīstības un pārejas ekonomikas valstīs, īstenojot atbalstu bibliotēkām un veicinot to attīstību. EIFL sadarbojas ar vairāk kā 60 valstīm Āfrikā, Āzijā, Eiropā un Latīņamerikā, un EIFL sadarbības partneri ir bibliotēkas un bibliotēku apvienības jeb konsorciji. KISC ir Latvijas nacionālais pārstāvis EIFL kopš 2004. gada.

 Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga,

Kultūras informācijas sistēmu centra projekta vadītāja asistente

Tālr. 7844902; e-pasts: ilma.elsberga@kis.gov.lv