Bibliotekāriem jauns bezmaksas tālmācības kurss

Ziņa publicēta 26.09.2017
Ir noslēdzies starptautisks projekts, kura laikā bibliotekāriem sagatavots bezmaksas tiešsaistes kurss. Tā saturs noderēs, strādājot ar pieaugušiem bibliotēkas apmeklētājiem, kā arī veicinās izpratni par pašvirzīto mācīšanos.

Kurss pieejams vietnē http://go-andragogy.eu/. Kursā ir 4 tēmas ar pašpārbaudes testiem un noslēguma testu pēc tēmas apguves.

Jūs varat sev ērtā laikā pakāpeniski apgūt tēmu par pieaugušo mācīšanās principiem, metodēm, komunikāciju un mērķgrupām.

Tiešsaistes kurss "Andragoģija" vietnē www.go-andragogy.eu būs interesants un noderīgs pieaugušo izglītotājiem un praktiskā darbā ar Jūsu bibliotēkas apmeklētājiem.


Vita Juraga
Kompetenču attīstības centrs

Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, 8.st. 806.kab.
Rīga, LV -1423, Latvija
Tālrunis: 67806129

Mob.: 26356452

macies.lnb.lv