Piedāvājums izglītības iestādēm

Piedāvājam:

                        o   Grāmatu veidiem,

                        o   „Kur dzīvo grāmatas?” (par bibliotēkām),

                        o   Informācijpratību,

                        o   Drošu internetu,

                        o   un citām tēmām pēc pieprasījuma;

                       o   dinozauriem,

                       o   Vinniju Pūku,

                       o   dažādu tautu pasakām,

                       o   dabu un dzīvniekiem,
                      
                       o   un citām tēmām pēc pieprasījuma; 

Piedāvājums skolām:

Piedāvājam grāmatu kopas – tematiskas, daiļliteratūru pieaugušajiem un bērniem. Ja piedāvājums ir ieinteresējis, lūdzu zvaniet: 64821268 – abonements, 64821926 – bērnu literatūras nodaļa. Lietošanas termiņš 1 mēnesis, ar iespēju pagarināt.

Piedāvājam skolām izmantot iespēju piedalīties bibliotekārajās stundās:

Piedāvājam konferenču zālē aplūkot iekārtotās izstādes + apskatus.

Piedāvājam tematiskus Bērnu un jauniešu literatūras nodaļā esošo grāmatu apskatus.

Aicinām skolotājus noorganizēt stundas bibliotēkas lasītavā, iepriekš piesakot tēmu, iekārtosim grāmatu un tematisko materiālu izstādi, ar ko audzēkņiem iepazīties nodarbību laikā un veikt konkrētus uzdevumus.

Piedāvājam iespēju noskatīties bibliotēkas krājumā esošās animācijas filmas, Pasakas.Net piedāvājumu vai Nacionālā Kino Centra piedāvātās Latvijas filmas portālā www.filmas.lv.

Aicinām izspēlēt Eiropas Patērētāju informēšanas centra sagatavoto spēli "Ceļojums patērētāju tiesībās" - dalībnieki sadalās 2-4 komandās, katra komanda secīgi met metamo kauliņu un paiet tik lauciņus, cik uz kauliņa uzmests - nonākot uz zilajiem un sarkanajiem lauciņiem komanda velk attiecīgās krāsas kartiņas, atbildot uz jautājumiem. Uzvar tā komanda, kura visātrāk izgājusi visu spēli vai pareizi atbildējusi uz 5 zilo kartīšu jautājumiem.

Aicinām piedalīties spēlē „Atrodi bibliotēkā!” - katram interesentam ir iespēja atraktīvā formā, ar uzdevumu spēles karti rokā, apmeklēt visas bibliotēkas nodaļas, arī tās, kurās apmeklētāji parasti nenokļūst (KAN, krātuves), gūt jaunu informāciju un pozitīvas emocijas, ja nepieciešams, saņemt bibliotekāra konsultāciju, lai veiktu norādīto uzdevumu, iegūt zīmodziņu kartē par paveikto un nodot uzdevumu karti lasītavā, kur spēle sākās.

Aicinām izspēlēt interaktīvo spēli „40 minūtēs apkārt Eiropai” – dalībnieki sadalās komandās (2-5 spēlētāji komandā). Katra komanda secīgi met kauliņu un, sākot ar Latvijas lauciņu, apceļo visas Eiropas Savienības dalībvalstis, atbildot uz dažādiem jautājumiem par vēsturi, politiku, ģeogrāfiju, vidi, kultūru, sportu un slaveniem cilvēkiem. Uzvar komanda, kas pirmā ir veikusi visu ceļu un atgriezusies Latvijas lauciņā. Spēle paredzēta dažādiem sagatavotības līmeņiem: sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai.


Lūdzam iepriekš zvanīt un pieteikties pa tālruņiem: 64821050 (Uzziņu lasītava) vai 64821926 (Bērnu literatūras nodaļa).