Tikšanās ar autoriem

Madonas novada bibliotēka aicina apmeklēt VKKF atbalstītā projekta «Labu labā grāmata - lasām kopā ar autoru» tikšanās.
Ziņa publicēta 07.10.2019lasīt vairāk...

Pasaku rudens bibliotēkā

Katram gadalaikam ir savs darbs. Pavasaris modina, vasara izklaidē, bet darbīgais rudens novāc ražu un aicina modināt pasakas. Šoruden 2 izcilām un nozīmīgām personībām latviešu tautas pasaku vākšanā un saglabāšanā jubilejas – Pēterim Šmitam 150., bet Ansim Lerhim-Puškaitim-160. dzimšanas diena. Pētera Šmita 150. gadadiena iekļauta UNESCO 2018.-2019. gada svinamo dienu kalendārā, atzīmējot viņa darbību ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mēroga kultūras un izglītības attīstībā. P. Šmita rakstveida mantojums atbilst UNESCO ideāliem par kultūras mantojuma aizsardzību un nodošanu tālākajām paaudzēm, kā arī dažādu kultūru dialogu veicināšanu.
Ziņa publicēta 07.10.2019lasīt vairāk...

Labu labā grāmata- lasām kopā ar autoru

Pateicoties VKKF finansiālajam atbalstam no 17. septembra līdz 2. novembrim Madonas novada bibliotēkā tiek realizēts projekts “Labu labā grāmata - lasām kopā ar autoru”. Projekta pamatideja - tiekoties ar autoriem, iepazīstināt un radīt interesi jauniešos par latviešu literatūras daudzveidību.
Ziņa publicēta 01.10.2019lasīt vairāk...

Labu labā grāmata: lasām kopā ar autoru

Bibliotēkas pamatvērtība ir grāmata, bērnu literatūras nodaļas galvenais uzdevums- lasīšanas kā personību attīstošas pamatvērtības veicināšana. Nora Ikstena ir teikusi: “Patiesi izlasīta grāmata ir kā īsts draugs, kā mīlestība, kā tuvs cilvēks. Satikt savu grāmatu, tas ir kā satikt tuvu cilvēku – tu kādu laiku dzīvo ar to. Manā uztverē laba grāmata ir tā, kas attiecīgajā dzīves brīdī tev kaut ko māca, palīdz, tevi izceļ varbūt no kāda akača vai parāda kādu skaistu perspektīvi, skaistu nākotnes vīziju.”
Ziņa publicēta 24.09.2019lasīt vairāk...

Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!

Aicinām vīriešus - tēvus, lielos brāļus, vectēvus un krusttēvus, piedalīties lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ). Tās ietvaros norisināsies akcija “Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!” ar vērtīgām balvām, kuras laimētāji varēs izmantot kopā ar ģimeni.
Ziņa publicēta 22.08.2019lasīt vairāk...

Rezultāti: Skaļās lasīšanas sacensības_Nacionālais fināls 18.05.

Paldies visiem bibliotekāriem un skolotājiem, kuri palīdzējuši bērnus iedvesmot Nacionālajai skaļās lasīšanas sacensībai (SkaLas). Īpašs paldies mūsu reģionālajiem kuratoriem: Antrai Vasiļevskai (Aizkraukles reģ.); Zanei Drozdovai (Alūksnes reģ.); Ligitai Pušpurei (Balvu reģ.); Kristīnei Čakānei (Bauskas reģ.); Lāsmai Vasmanei-Mašinai (Cēsu reģ.); Annai Pakerei un Dacei Jakovelei (Daugavpils); Inesei Locikai (Daugavpils reģ.); Brigitai Baumanei (Dobeles reģ.); Solvitai Līberei (Gulbenes reģ.); Baibai Karčevskai (Jelgavas reģ.); Līgai Daudzvārdei (Jēkabpils reģ.); Ingunai Radziņai (Jūrmala); Ingai Brūverei (Kuldīgas reģ.); Viktorijai Urbanovičai (Krāslavas reģ.); Edītei Vesperei ( Liepājas reģ.); Guntai Oročko (Limbažu reģ.); Margitai Mālniecei (Līvānu reģ.); Elitai Zirnei (Ludzas reģ.); Līgai Fiļipovai (Madonas reģ.); Gunai Ozolai-Stulpānei (Ogres reģ.); Initai Siņicai (Pierīgas reģ.); Vilhelmīnei Jakimovai (Preiļu reģ.); Zentai Ruskulei (Rēzeknes reģ.); Sarmai Cielēnai (Rīga); Ivetai Rātenbergai (Saldus reģ.); Ilzei Jaunbērziņai (Talsu reģ.); Linai Bērziņai (Tukuma reģ.); Unai Grāvei (Valkas reģ.); Lolitai Dreimanei (Valmieras reģ.) un Vitai Ozolai (Ventspils reģ.). Īpašs paldies Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktorei Ivetai Ozoliņai, kura izveidoja veiksmīgu sadarbību ar Alūksnes mākslas skolu, lasīšanas čempiona goda lenta tapusi tur!
Ziņa publicēta 30.05.2019lasīt vairāk...