Konference “21. gadsimta bibliotēka”

Aicinu Jūs piedalīties konferencē “21. gadsimta bibliotēka”, kas notiks 2018. gada 12. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņu zālē. Konferences mērķis ir sniegt labākās pieredzes paraugus un iedrošināt Latvijas bibliotekārus ieviest inovatīvus bibliotēku pakalpojumus bibliotēku darbā.
Ziņa publicēta 17.07.2018lasīt vairāk...

LNB lasīšanas veicināšanas programma Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija

Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ) attīstībai iedibinām jaunu dalības statusu – Bērnu un jauniešu žūrijas atbalsta bibliotēka. Tas nozīmē, ka bibliotēkas, kas vasarā nodrošina bērnus ar programmas grāmatām, bet nav reģistrējušās programmai, jo blakus esošā skola ir pieteikusies kā oficiāls dalībnieks, arī tiek aicinātas pieteikt sevi elektroniskajā anketā. Tas dos iespēju iesaistīt vairāk dalībniekus, nodrošināt viņus ar balviņām un informāciju par labāko bērnu literatūru. Plakāti, kas šobrīd ir brīvi pieejami LNB, jāizvieto katrā bibliotēkā, arī Atbalsta bibliotēkā, redzamā vietā un arī ārpus tās, lai iespējami vairāk cilvēku uzzina par nacionāla mēroga lasīšanas veicināšanas pasākumiem.
Ziņa publicēta 17.07.2018lasīt vairāk...