Valsts atbalsts: Komisija pieņem pārskatītu valsts atbalsta regulējumu pētniecībai, attīstībai un inovācijai

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pārskatītu paziņojumu par valsts atbalsta regulējumu pētniecībai, attīstībai un inovācijai (“2022. gada pētniecības, attīstības un inovācijas regulējums”), kurā izklāstīti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis var piešķirt valsts atbalstu uzņēmumiem pētniecības, attīstības un inovācijas darbībām, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Šodien ir stājies spēkā 2022. gada regulējums pētniecībai, attīstībai un inovācijai, kas palīdz sasniegt ES stratēģiskos mērķus saistībā ar zaļo un digitālo pārkārtošanos.
Ziņa publicēta 19.10.2022lasīt vairāk...

ES tiesību aktu izpilde: ieguvumu nodrošināšana iedzīvotājiem

Šodien Eiropas Komisija pieņēma Paziņojumu par ES tiesību aktu izpildi, kurā izklāstīts tās darbs ar mērķi nodrošināt, ka ES tiesību akti tiek ievēroti un ka iedzīvotāji un uzņēmumi var gūt labumu no vienlīdzīgām tiesībām visā ES. Pateicoties ES tiesību aktu pareizai piemērošanai, cilvēki var elpot tīrāku gaisu, ceļot un strādāt brīvi jebkur Eiropas Savienībā vai saņemt ārvalstīs veiktas veselības aprūpes izdevumu atmaksu. ES tiesību aktiem ir reāla ietekme uz eiropiešu ikdienas dzīvi. Tāpēc ES tiesību aktu izpilde ir viena no Komisijas galvenajām prioritātēm.
Ziņa publicēta 13.10.2022lasīt vairāk...

Komisija sāk darbu pie Eiropas Prasmju gada

Pēc Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojuma, kas izskanēja viņas 2022. gada runā par stāvokli Savienībā, Komisija šodien pieņēma priekšlikumu 2023. gadu pasludināt par Eiropas Prasmju gadu.
Ziņa publicēta 13.10.2022lasīt vairāk...

Komisija pastiprina rīcību, lai apkarotu dezinformāciju un veicinātu digitālo līdzekļu lietošanas prasmes jauniešu vidū

Šodien Komisija publicēja pamatnostādnes pamatskolu un vidusskolu skolotājiem un pedagogiem par to, kā savās klasēs vērsties pret dezinformāciju un veicināt digitālo pratību. Pamatnostādnes sniedz praktisku atbalstu skolotājiem un pedagogiem un ietver tehnisko jēdzienu definīcijas, klases mācības un to, kā veicināt veselīgus tiešsaistes ieradumus. Šis rīkkopa aptver trīs galvenos tematus: digitālās pratības veidošana, dezinformācijas apkarošana un digitālo prasmju pārbaudes un vērtēšana.
Ziņa publicēta 12.10.2022lasīt vairāk...

Jaunais Eiropas “Bauhaus” un kohēzijas politika: 50 miljonus eiro vērtais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus inovatīviem projektiem pilsētās

Eiropas pilsētiniciatīva šodien izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu inovāciju pilsētās un pilsētu spējas veidot ilgtspējīgu pilsētattīstību – šim pasākumam paredzēts finansējums 50 miljonu eiro apmērā. Ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiek mudināts praksē iemiesot jaunā Eiropas “Bauhaus” (JEB) pamatvērtības: estētiku, ilgtspēju un iekļautību. Tādējādi būs iespējams īstenot otrās paaudzes JEB demonstrējumprojektus, kas seko pirmajiem sešiem pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” finansētajiem projektiem. Eiropas pilsētiniciatīva ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).
Ziņa publicēta 11.10.2022lasīt vairāk...