Stāvoklis Šengenas zonā: EK nosaka jaunas prioritātes un jaunu pārvaldības modeli

Komisija nāk klajā ar 2022. gada ziņojumu par Šengenas stāvokli. Šī ir pirmā reize, kad Komisija iesniedz šādu ziņojumu pēc pagājušā gada Šengenas stratēģijas. Šis ziņojums ir daļa no Komisijas iniciatīvas stiprināt Šengenas pārvaldību, katru gadu ziņojot par stāvokli Šengenas zonā, apzinot nākamā gada prioritātes un uzraugot attiecīgā gada beigās gūtos panākumus.
Ziņa publicēta 31.05.2022lasīt vairāk...

EK nākusi klajā ar Eiropas semestra pavasara paketi un valstīm adresētām rekomendācijām

Eiropas Komisija nākusi klajā ar 2022. gada Eiropas semestra jeb pusgada pavasara paketi dalībvalstīm, t.sk. ar ziņojumu par Latviju un Latvijai adresētiem ieteikumiem jeb rekomendācijām. Nākamajās nedēļās konkrētām valstīm adresētie ieteikumi tiks apspriesti Padomes komitejās, un plānots, ka šī gada jūlijā tie tiks pieņemti Ekonomikas un finanšu padomē (ECOFIN).
Ziņa publicēta 25.05.2022lasīt vairāk...

Komisija pastiprina atbalstu no Ukrainas pārvietotajiem pētniekiem

Komisija ir oficiāli paziņojusi par "MSCA4 Ukraine" shēmas uzsākšanu, kas ir daļa no Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām. Tā atbalstīs no Ukrainas pārvietotos pētniekus, lai viņi varētu turpināt darbu akadēmiskās vai neakadēmiskās organizācijās Eiropā. Shēma arī ļaus tiem atgriezties Ukrainā, lai atjaunotu valsts pētniecības un inovācijas spējas.
Ziņa publicēta 13.05.2022lasīt vairāk...

Liepāja izvēlēta par 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu

Eiropas kultūras galvaspilsētu iniciatīvas žūrijas priekšsēdētāja 2022. gada 10. maijā paziņoja, ka 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu Latvijā ieteikts piešķirt Liepājas pilsētai. Ieteikumu sagatavoja neatkarīgu ekspertu žūrija, kas divu dienu sanāksmē izvērtēja trīs atlasīto Latvijas pilsētu pieteikumus (Daugavpils, Liepāja, Valmiera).
Ziņa publicēta 12.05.2022lasīt vairāk...

EIROPAS DIENA 2022 – KOPĀ NO SIRDS

Maijā visā Eiropā un Latvijā plaši tiek atzīmēta Eiropas diena. Latvijā notiks virkne pasākumu, kurus organizē Latvijas iedzīvotāji, organizācijas, uzņēmumi, apzinoties savu līdzdalību Eiropas un Latvijas tagadnes un nākotnes veidošanā. 2022. gada Eiropas dienas moto ir „Kopā no sirds kā labos, tā ne tik labos laikos”. Laikā, kad Eiropa cīnās ar pandēmijas izraisītajām sekām, piedzīvo Krievijas militāro agresiju Ukrainā, miljoniem cilvēku devušies bēgļu gaitās, svarīgākas nekā jebkad kļuvušas Eiropas vērtības – demokrātija, solidaritāte un cilvēka cieņa. Aicinām ikvienu pievienoties kādai no aktivitātēm, kas šogad solidaritātes un miera zīmē notiek no 5.–15. maijam.
Ziņa publicēta 03.05.2022lasīt vairāk...

Diskutē ar Eiropas ekspertu

Madonas Valsts ģimnāzijā 11.maijā notiks diskusija "Diskutē ar Eiropas ekspertu". Ģimnāzijas audzēkņiem būs iespēja tikties ar vēsturnieku Gati Krūmiņu un uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt atbildes uz aktuāliem jautājumiem par Ukrainas, Krievijas attiecību vēsturi, par Ukrainas integrācijas iespējām Eiropā.
Ziņa publicēta 03.05.2022lasīt vairāk...

Likumīga migrācija. Prasmju un talantu piesaistīšana ES

Komisija ierosina vērienīgu un ilgtspējīgu likumīgās migrācijas politiku. Kā daļu no visaptverošās pieejas migrācijai, kas izklāstīta Migrācijas un patvēruma paktā, Komisija ierosina likumdošanas, operatīvās un politikas iniciatīvas, kuras dos labumu ES ekonomikai, stiprinās sadarbību ar trešām valstīm un ilgtermiņā uzlabos vispārējo migrācijas pārvaldību. Priekšlikumu kopums ietver arī konkrētas darbības, lai personām, kuras bēg no Krievijas iebrukuma Ukrainā, atvieglotu piekļuvi ES darba tirgum.
Ziņa publicēta 28.04.2022lasīt vairāk...

Vīzu digitalizācija: ceļošana uz ES vīzu režīmā kļūst vienkāršāka

Šodien Komisija ierosina Šengenas vīzu procesa digitalizāciju: tiks aizstāta vīzas uzlīme un ieviesta iespēja iesniegt vīzas pieteikumus tiešsaistē, izmantojot Eiropas tiešsaistes vīzu platformu. Jaunajā Migrācijas un patvēruma paktā izvirzīts mērķis līdz 2025. gadam pilnībā digitalizēt vīzu procedūras. Tā ir iespēja efektīvi uzlabot vīzu pieteikumu procesu, samazinot izmaksas un slogu dalībvalstīm, kā arī pieteikumu iesniedzējiem, vienlaikus uzlabojot Šengenas zonas drošību.
Ziņa publicēta 28.04.2022lasīt vairāk...