Digitālo tirgu akts: spēkā stājas noteikumi, kuri piemērojami digitālajiem vārtziņiem un kuru mērķis ir nodrošināt atvērtus tirgus

Rīt stāsies spēkā ES Digitālo tirgu akts. Jaunā regula izbeigs tādu uzņēmumu negodīgu praksi, kuri tiešsaistes platformu ekonomikā darbojas kā vārtziņi. Komisija minēto regulu ierosināja 2020. gada decembrī, un Eiropas Parlaments un Padome par to vienojās 2022. gada martā rekordīsā laikā.
Ziņa publicēta 31.10.2022lasīt vairāk...

Eiropas zaļais kurss: Komisija ierosina noteikumus par tīrāku gaisu un ūdeni

Šodien Komisija ierosina stingrākus noteikumus par apkārtējā gaisa, virszemes un pazemes ūdeņu piesārņotājiem un komunālo notekūdeņu attīrīšanu. Tīram gaisam un ūdenim ir būtiska nozīme cilvēku un ekosistēmu veselībā. Tikai gaisa piesārņojuma rezultātā vien katru gadu priekšlaicīgi mirst gandrīz 300,000 eiropiešu, un ierosinātie jaunie noteikumi desmit gadu laikā par vairāk nekā 75 % samazinās tādu nāves gadījumu skaitu, kurus izraisa galvenais piesārņotāja – smalku daļiņu (PM 2,5) – līmeņi, kas pārsniedz Pasaules Veselības organizācijas pamatnostādnēs paredzētos. Gaisa un ūdens jomā visi jaunie noteikumi nodrošina skaidru atdevi no ieguldījumiem, pateicoties ieguvumiem veselības, enerģijas ietaupījumu, pārtikas ražošanas, rūpniecības un bioloģiskās daudzveidības jomā. Mācoties no spēkā esošajiem tiesību aktiem, Komisija ierosina gan noteikt stingrākus pieļaujamos piesārņotāju līmeņus, gan uzlabot īstenošanu, lai piesārņojuma samazināšanas mērķi tiktu sasniegti praksē. Šodien iesniegtie priekšlikumi ir būtisks solis ceļā uz Eiropas zaļā kursa nulles piesārņojuma mērķi līdz 2050. gadam panākt, ka vide ir brīva no kaitīga piesārņojuma. Tie arī atbilst konferences par Eiropas nākotni īpašajām prasībām.
Ziņa publicēta 26.10.2022lasīt vairāk...

Nulles piesārņojums: eiropieši ir ļoti noraizējušies par gaisa kvalitāti un aicina rīkoties aktīvāk

Šodien publicētā Eirobarometra īpašā aptauja liecina, ka eiropieši ir nobažījušies par gaisa piesārņojuma ietekmi uz veselību un vidi. Vairums arī uzskata, ka nozarei, valsts iestādēm un darba devējiem ir jādara vairāk, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Respondenti nepārprotami atbalsta starptautisku vai Eiropas pieeju gaisa kvalitātes uzlabošanai, un lielākā daļa respondentu, kuri ir dzirdējuši par ES gaisa kvalitātes standartiem, uzskata, ka tie ir jāpadara stingrāki.
Ziņa publicēta 24.10.2022lasīt vairāk...