Eiropas zaļais kurss: “nē” izšķērdīgai iepakošanai, “jā” atkalizmantošanai un reciklēšanai

Komisija šodien ierosina jaunus visā ES piemērojamus noteikumus par iepakojumu ar mērķi mazināt šo pastāvīgi pieaugošo atkritumu avotu un novērst patērētāju neapmierinātību. Katrs Eiropas iedzīvotājs gadā rada vidēji gandrīz 180 kg iepakojuma atkritumu. Iepakojums ir viens no galvenajiem jaunmateriālu patērētājiem, jo 40 % no ES izmantotās plastmasas un 50 % no ES izmantotā papīra ir paredzēti iepakošanai. Ja nekas netiktu darīts, līdz 2030. gadam iepakojuma atkritumu daudzums Eiropas Savienībā palielinātos vēl par 19 % un plastmasas iepakojuma atkritumu daudzums pieaugtu pat par 46 %.
Ziņa publicēta 01.12.2022lasīt vairāk...

Dronu stratēģija 2.0: plaša mēroga Eiropas dronu tirgus izveide

Komisijas pieņemtajā Eiropas Dronu stratēģijā 2.0 ir izklāstīts redzējums par Eiropas dronu tirgus turpmāko attīstību. Tās pamatā ir ES drošības satvars dronu ekspluatācijai un tehnisko prasību noteikšanai, kas ir pasaulē visprogresīvākais. Jaunajā stratēģijā ir izklāstīts, kā Eiropa var veikt dronu liela mēroga komercekspluatāciju, vienlaikus šajā nozarē piedāvājot jaunas iespējas.
Ziņa publicēta 01.12.2022lasīt vairāk...