Jaunais Eiropas “Bauhaus” un kohēzijas politika: 50 miljonus eiro vērtais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus inovatīviem projektiem pilsētās

Eiropas pilsētiniciatīva šodien izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, lai atbalstītu inovāciju pilsētās un pilsētu spējas veidot ilgtspējīgu pilsētattīstību – šim pasākumam paredzēts finansējums 50 miljonu eiro apmērā. Ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiek mudināts praksē iemiesot jaunā Eiropas “Bauhaus” (JEB) pamatvērtības: estētiku, ilgtspēju un iekļautību. Tādējādi būs iespējams īstenot otrās paaudzes JEB demonstrējumprojektus, kas seko pirmajiem sešiem pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” finansētajiem projektiem. Eiropas pilsētiniciatīva ir daļa no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF).
Ziņa publicēta 11.10.2022lasīt vairāk...

“Kultūra — Eiropas dzinējspēks”: lielākā ES mobilitātes shēma sniedz jaunas iespējas māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem

Šodien Beļģijas galvaspilsētā Briselē notika augsta līmeņa pasākums, kurā Eiropas Komisija atklāja jaunu pastāvīgu mobilitātes shēmu “Kultūra — Eiropas dzinējspēks”, kas vērsta uz māksliniekiem un kultūras jomas darbiniekiem, kā arī izsludināja pirmo uzaicinājumu pieteikties individuālās mobilitātes darbībām. “Kultūra — Eiropas dzinējspēks”, kam trīs gadu periodā (no 2022. līdz 2025. gadam) no programmas “Radošā Eiropa” tiks piešķirts kopējais finansējums 21 miljona eiro apmērā, būs lielākā Eiropas mobilitātes shēma, kura paredzēta māksliniekiem un kultūras darbiniekiem un kurā iesaistītas visas programmas “Radošā Eiropa” valstis un nozares, uz ko attiecas minētās programmas kultūras atzars.
Ziņa publicēta 11.10.2022lasīt vairāk...

Aicina uz vakaru ar kino un sarunām

Labklājības ministrija, kopīgi ar Norvēģijas vēstniecību Latvijā, aicina ikvienu interesentu apmeklēt tematiskos kino vakarus piecās Latvijas pilsētās – Siguldā, Madonā, Ventspilī, Rēzeknē un Jēkabpilī - lai kopīgi noskatītos “Oskaram” nominēto norvēģu filmu “Ellings” un aizdomātos par to, kas ir normāls cilvēks.
Ziņa publicēta 11.10.2022lasīt vairāk...