Komisija nāk klajā ar noteikumiem par atjaunīgo ūdeņradi

Šodien Komisija nāca klajā ar sīki izstrādātiem noteikumiem par to, kā Eiropas Savienībā definējams atjaunīgais ūdeņradis, proti, pieņēma divus saskaņā ar Atjaunojamo energoresursu direktīvu vajadzīgus deleģētos aktus. Minētie akti ir daļa no plaša ūdeņraža jomas ES tiesiskā regulējuma, kas aptver investīcijas energoinfrastruktūrā un valsts atbalsta noteikumus, kā arī leģislatīvus mērķrādītājus attiecībā uz atjaunīgo ūdeņradi rūpniecības un transporta nozarē. Tie nodrošinās, ka visu nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo degvielu ražošanā tiek izmantota atjaunīgā elektroenerģija. Abi tiesību akti ir savstarpēji saistīti, un abi ir nepieciešami, lai degvielas varētu ieskaitīt dalībvalstu atjaunīgās enerģijas mērķrādītājā. Tā kā ES vēlas sasniegt plānā REPowerEUparedzēto mērķrādītāju, proti, iekšēji saražot 10 miljonus tonnu atjaunīgā ūdeņraža un importēt 10 miljonus tonnu atjaunīgā ūdeņraža, minētie akti nodrošinās regulatīvo noteiktību investoriem.
Ziņa publicēta 13.02.2023lasīt vairāk...

2023. gada ziemas ekonomikas prognoze: paredzams, ka ES ekonomika izvairīsies no recesijas, taču šķēršļi saglabājas

Ir pagājis gandrīz gads, kopš Krievija sāka agresijas karu pret Ukrainu, un ES ekonomika 2023. gadā sākumā ir labākā situācijā, nekā tika prognozēts rudenī. Saskaņā ar ziemas starpposma prognozi izaugsme šogad varētu sasniegt 0,8 % ES un 0,9 % eirozonā. Patlaban izskatās, ka abas valstu grupas tomēr izvairīsies no tehniskās recesijas, kas tika prognozēta gadu mijā. Šī prognoze arī paredz nedaudz mazāku inflāciju gan 2023., gan 2024. gadā.
Ziņa publicēta 13.02.2023lasīt vairāk...

Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Zviedrija organizēs līdzekļu devēju konferenci par labu Turcijas un Sīrijas iedzīvotājiem

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena un Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristešons šodien paziņoja par nodomu sadarbībā ar Turcijas iestādēm rīkot līdzekļu devēju konferenci, lai piesaistītu starptautiskās sabiedrības līdzekļus Turcijas un Sīrijas iedzīvotāju atbalstam pēc šonedēļ notikušās postošās zemestrīces. Pasākums notiks martā Briselē.
Ziņa publicēta 09.02.2023lasīt vairāk...

Tiek paziņoti šī gada ES jauno tulkotāju konkursa 27 uzvarētāji

Eiropas Komisija sveic 27 uzvarētājus 16. tās organizētajā vidusskolēnu tulkošanas konkursā “Juvenes Translatores”. Latvijas skolēnu vidū uzvarētājs ir Reinis Martinsons no Rīgas Angļu ģimnāzijas. Īpaša atzinība piešķirta Amandai Keitai Saulītei no Saldus novada Druvas vidusskolas un Laurai Trepšai no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas.
Ziņa publicēta 09.02.2023lasīt vairāk...

Eiropa tuvplānā

8.februārī plkst. 11:30 aicinām uz Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavu, lai iesaistītos radoši izglītojošā nodarbībā “Eiropa tuvplānā”.
Ziņa publicēta 02.02.2023lasīt vairāk...

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns. Komisija nāk klajā ar pirmajiem valstu vēža apkarošanas profiliem Eiropas Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistrā

Šodien, pirms Pasaules vēža dienas 4. februārī, Komisija un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) iepazīstina ar pirmajiem Eiropas Vēža jomā pastāvošas nevienlīdzības reģistra ietvaros izstrādātajiem valstu vēža profiliem par visām ES dalībvalstīm, Norvēģiju un Islandi.
Ziņa publicēta 02.02.2023lasīt vairāk...

Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir atbalstījuši MVU un tīras enerģijas ražošanu, kā arī miljoniem cilvēku uzlabojuši nodarbinātības iespējas

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi) 2014.–2020. gadā nodrošināja kopējās investīcijas 731 miljarda EUR apmērā, no kurām 535 miljardus EUR finansēja ES, veicinot stabilu sociālekonomisko konverģenci, teritoriālo kohēziju, sociālas Eiropas izveidi un raitu zaļo un digitālo pārkārtošanos.
Ziņa publicēta 01.02.2023lasīt vairāk...

Patērētāju tiesību aizsardzība: 148 no 399 pārbaudītajiem tiešsaistes veikaliem konstatēta manipulatīva tiešsaistes prakse

Šodien Eiropas Komisija un 23 dalībvalstu, Norvēģijas un Islandes valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādes (CPC tīkls) publiskoja mazumtirdzniecības tīmekļvietņu skrīninga (“kontrolreids”) rezultātus. Šī pārbaude aptvēra 399 mazumtirgotāju tiešsaistes veikalus, kas pārdod dažādas preces, sākot ar tekstilizstrādājumiem un beidzot ar elektronikas precēm. Tajā galvenā uzmanība tika pievērsta arī trim īpašiem manipulatīvas prakses veidiem, par kuriem bieži ir zināms, ka tie spiež patērētājus izdarīt izvēli, kas, iespējams, nav viņu interesēs, – tā sauktajām “maldinošajām saskarnēm” (“dark patterns”). Pie tām pieder: falši laika skaitīšanas taimeri, tīmekļa saskarnes, kas paredzētas tam, lai patērētājus pamudinātu veikt pirkumus, iegādāties abonementu vai izdarīt citas izvēles, un slēpta informācija. Izmeklēšanā atklājās, ka 148 vietnēs bija vismaz viena no šīm maldinošajām saskarnēm.
Ziņa publicēta 31.01.2023lasīt vairāk...