Notiks vērienīga izglītības darbinieku konference “Eiropas Savienība – mūsu ikdienā un mācību stundā”

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā aicina izglītības nozares darbiniekus uz konferenci “Eiropas Savienība – mūsu ikdienā un mācību stundā”, kas 28. augustā notiks LU Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, Rīgā. Konference notiek Eiropas Prasmju gada ietvaros un aizsāk gatavošanos Latvijas divdesmitgadei Eiropas Savienībā (ES), ko sagaidīsim jau 2024. gadā. Konference tapusi sadarbībā ar Eiropas Savienības mājas Izglītības resursu centru un kultūras menedžmenta centru “Lauska”.
Ziņa publicēta 22.08.2023lasīt vairāk...

Programma “Erasmus+”. Augstākās izglītības modernizēšanai visā pasaulē atlasīti 159 projekti

Vakar Komisija nosauca 159 projektus, kuri saņems finansējumu no programmas “Erasmus+” darbības “Spēju veidošana augstākajā izglītībā”, kas atbalsta augstākās izglītības modernizāciju un kvalitātes uzlabošanu trešās valstīs visā pasaulē. Visi atlasītie projekti atbilst vispārējam mērķim veicināt starptautisko sadarbību augstākās izglītības jomā, pilnveidot izglītības sistēmas un stiprināt izaugsmi un labklājību pasaules mērogā.
Ziņa publicēta 04.08.2023lasīt vairāk...

VASARAS BINGO

Jūlijā un augusta sākumā ES māja aicina jauniešus spēlēt VASARAS BINGO, daloties ar saviem vasaras notikumiem. Izlozes kārtībā divas komandas saņems balvas - pilnā apmērā segtus transporta izdevumus (abos virzienos) uz jauniešu festivālu "Kopums", kas norisināsies 12.augustā Bauskā, vai arī viesošanos ES mājā (par datumu vienosimies individuāli). ES mājā jauniešus gaidīsim, lai kopā spēlētu piedzīvojumu spēli un runātu par Eiropas Savienību un pilsonisko līdzdalību.
Ziņa publicēta 01.08.2023lasīt vairāk...

ES tiesību aktu izpildes panākšana. Komisijas rīcība nes konkrētu labumu pilsoņiem un uzņēmumiem un aizsargā tiesiskumu

14.jūlijā Eiropas Komisija pieņēmusi gada ziņojumu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību. Ziņojumā aprakstītas izpildes darbības, ko Komisija 2022. gadā veica, lai visā ES garantētu cilvēku un uzņēmumu tiesību un brīvību aizsardzību. Komisija publicēja arī Vienotā tirgus rezultātu apkopojumu par 2022. gada izpildes datiem, izklāstot, kā vienotais tirgus darbojas, un novērtējot sniegumu katrā politikas jomā un dalībvalstī.
Ziņa publicēta 15.07.2023lasīt vairāk...

Jūlija pārkāpuma lietu pakete: svarīgākie lēmumi

Eiropas Komisija ir sagatavojusi kārtējo lēmumu paketi pārkāpuma lietās, proti, tā tiesiski vēršas pret dalībvalstīm, kuras nav izpildījušas ES tiesību aktu uzliktos pienākumus. Šie lēmumi aptver dažādas nozares un ES rīcībpolitikas jomas, un to mērķis ir nodrošināt ES tiesību aktu pareizu piemērošanu ES iedzīvotāju un uzņēmumu labā.
Ziņa publicēta 15.07.2023lasīt vairāk...

ES un Japānas samits. Komisija atceļ ierobežojumus no Fukušimas importētai pārtikai

13.jūlijā ES un Japānas samitā Komisijas priekšsēdētāja fon der Leiena paziņoja, ka Komisija atceļ pārtikas importa ierobežojumus, kas bija noteikti pēc Fukušimā notikušās kodolavārijas. Ierobežojumu atcelšana kļuvusi iespējama, pateicoties Japānas iestāžu un dalībvalstu veiktajiem pārtikas kontroles pasākumiem, kas devuši pozitīvus rezultātus.
Ziņa publicēta 14.07.2023lasīt vairāk...

Komisija ierosina stiprināt noziegumos cietušo tiesības

Visi noziegumos cietušie visā Eiropas Savienībā ir pelnījuši atbalstu. 12.jūlijā izziņotās Eiropas Komisijas iniciatīvas mērķis ir stiprināt viņu tiesības visā Eiropas Savienībā, lai viņi varētu saņemt atbalstu, piekļūt informācijai, panākt taisnīgumu un saņemt kompensāciju. Ierosinātajā spēkā esošās direktīvas atjauninājumā ir paredzēti minimālie noteikumi, kas pārsniedz 2012. gadā pieņemtos, efektīvi pievēršoties mūsu sabiedrības mainīgajām vajadzībām, tehnoloģiju un tiesiskuma attīstībai.
Ziņa publicēta 13.07.2023lasīt vairāk...

Eiropas veselības savienība: HERA Invest piedāvā 100 miljonus EUR inovatīviem risinājumiem veselības apdraudējumu novēršanai

12.jūlijā Komisija un Eiropas Investīciju banka paziņo par HERA Invest izveidi; tie būs 100 miljoni EUR, kas no programmas InvestEU tiks atvēlēti pētniecībai un izstrādei ar mērķi novērst vissteidzamāk risināmos pārrobežu veselības apdraudējumus un tiks finansēti no programmas “ES — veselībai”. Patlaban Eiropas uzņēmumiem ir apgrūtināta piekļuve pietiekamam publiskajam un privātajam finansējumam, kas tiem ļautu izstrādāt un izvērst progresīvus risinājumus veselības un dabas zinātnēs. Lai reaģētu uz svarīgākajiem veselības apdraudējumiem, piemēram, patogēniem ar augstu pandēmijas potenciālu vai rezistenci pret antibiotikām, ir vajadzīga inovācija.
Ziņa publicēta 13.07.2023lasīt vairāk...