ES konkurss jaunajiem tulkotājiem: skolas tagad var pieteikties

Eiropas Komisijas ikgadējā tulkošanas konkursā “Juvenes Translatores” tagad var pieteikties vidusskolas visās ES valstīs. No 2. septembra plkst. 12.00 (pēc Centrāleiropas laika) skolas var reģistrēties tiešsaistē, lai skolēni sacenstos ar vienaudžiem visā ES. Šogad konkursa dalībnieki tulkos tekstus par tematu “Eiropas jaunatne”.
Ziņa publicēta 02.09.2022lasīt vairāk...

Eiropas Komisija apstiprina 10 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu atbalstam saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 10 miljonu eiro vērtu Latvijas programmu lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumu atbalstam saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Programma tika apstiprināta saskaņā ar valsts atbalsta krīzes pagaidu regulējumu, ko Komisija pieņēma 2022. gada 23. martā un grozīja 2022. gada 20. jūlijā.
Ziņa publicēta 23.08.2022lasīt vairāk...

Jauniešu festivāls "Kopums" 12. augustā

12. augustā piedalies Eiropas Jaunatnes gada lielākajā notikumā Latvijā – jauniešu festivālā KOPUMS Jūrmalas Mežaparkā! Tiekamies Eiropas Savienības mājas iESpēju platformā no plkst. 10.00 līdz 19.00! Festivāla teritorijā meklē mūs Nevalstisko organizāciju zonā.
Ziņa publicēta 09.08.2022lasīt vairāk...

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

Šodien, 2. augustā, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Strādājošie vecumā no 25 gadiem 8. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no vairāk nekā 40 izglītības programmām. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabotu savas digitālās prasmes. Pieteikties mācībām līdz 31. augustam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.
Ziņa publicēta 02.08.2022lasīt vairāk...

Valsts atbalsts: Komisija apstiprina Latvijas pasākumus 181,5 miljonu eiro apmērā uzņēmumu atbalstam saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi divus Latvijas atbalsta pasākumus ar kopējo budžetu 181,5 miljonu eiro apmērā mazo un vidējo uzņēmumu (“MVU”) un lielu uzņēmumu atbalstam dažādās nozarēs saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Pasākumi tika apstiprināti saskaņā ar valsts atbalsta krīzes pagaidu regulējumu, ko Komisija pieņēma 2022. gada 23. martā, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu, atzīstot, ka ES ekonomika saskaras ar nopietniem traucējumiem.
Ziņa publicēta 01.08.2022lasīt vairāk...

2022. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss: kopumā gūti panākumi, bet digitālo prasmju, MVU un 5G tīklu jomas iepaliek

Šodien Eiropas Komisija publicēja Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) 2022. gada rezultātus, kas atspoguļo panākumus, kurus ES dalībvalstīs guvušas digitālajā jomā. Covid pandēmijas laikā digitalizācijas centienu īstenošana dalībvalstīs ir sekmējusies, taču joprojām nav īsti izdevies novērst nepilnības tādās jomās kā digitālās prasmes, MVU digitālā pārveide un progresīvu 5G tīklu izvēršana. Atveseļošanas un noturības mehānisms, kura satvarā aptuveni 127 miljardi eiro atvēlēti reformām un investīcijām digitālajā jomā, piedāvā vēl nebijušu izdevību paātrināt digitālo pārveidi, un ES un tās dalībvalstis nevar atļauties šo izdevību neizmantot.
Ziņa publicēta 28.07.2022lasīt vairāk...

Programma “Erasmus+”: 44 Eiropas universitātes sadarbosies pāri robežām un starp disciplīnām

Šodien Komisija paziņoja rezultātus, kas iegūti 2022. gada uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iniciatīvas “Eiropas universitātes” ietvaros: no “Erasmus+” tiks piešķirts rekordliels budžets — 272 miljoni eiro, tāpēc atbalstu turpinās saņemt 16 pastāvošas Eiropas universitātes un sadarbību varēs sākt četras jaunas alianses. Kopā ar 24 aliansēm, kas izraudzītas 2020. gadā, visā Eiropā tagad ir pavisam 44 “Eiropas universitātes”, kurās iesaistītas 340 augstākās izglītības iestādes 31 valsts galvaspilsētās un attālos reģionos. Eiropas universitātes ir alianses starp augstākās izglītības iestādēm visā Eiropā, kuras sadarbojas izglītības, pētniecības un inovācijas jomā studentu, pedagogu un sabiedrības labā.
Ziņa publicēta 27.07.2022lasīt vairāk...