Savējie iedvesmo #3

Šodien piedāvājam ielūkoties trešajā un noslēdzošajā iedvesmas stāstu sērijā “Savējie iedvesmo” , kas tapusi izzinošā brauciena “Pieredzes stāsti. Savējie iedvesmo!” rezultātā.
Ziņa publicēta 16.09.2022lasīt vairāk...

Sākas diskusiju cikls “Aktuāli sociālie jautājumi Latvijā un Eiropā”

Ekonomikas veselība balstās darbaspēka kvalitātē – tātad cilvēkkapitālā. Tā savukārt saistīta ar to, cik efektīvi valstī darbojas dažādas sistēmas. Sociālās politikas diskusiju cikls “Aktuāli sociālie jautājumi Latvijā un Eiropā” pievērsīsies dažiem no Eiropas Komisijas prioritāšu virzieniem, kas vērsti uz sociālā atbalsta un iekļaujošas sistēmas stiprināšanu dalībvalstīs.
Ziņa publicēta 15.09.2022lasīt vairāk...

Starptautiskā demokrātijas diena: Komisija izveido jauniešu līdzdalības kohortu, kuras mērķis ir veicināt demokrātiju visā pasaulē

Atzīmējot Starptautisko demokrātijas dienu un Eiropas Jaunatnes gadu, Eiropas Komisija šodien izveidoja Jauniešu politiskās un pilsoniskās iesaistes kohortu nolūkā atbalstīt jauniešus demokrātijas veicināšanā vietējā un pasaules mērogā. Kohortu vadīs Eiropas Komisija, Nepālas un Ganas valdība, Eiropas partnerība demokrātijas jomā, “AfricTivistes” un Eiropas demokrātijas jauniešu tīkls. Tās izveide notika pasākumā, kurā piedalījās valdību, ES iestāžu, “USAID”, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, akadēmisko aprindu un domnīcu pārstāvji.
Ziņa publicēta 15.09.2022lasīt vairāk...

Komisija ierosina aizliegt ES tirgū ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu

Komisija šodien ierosināja aizliegt ES tirgū ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu. Priekšlikums attiecas uz visiem ražojumiem – tiem, kas Eiropas Savienībā ražoti vietējam patēriņam un eksportam, kā arī uz importētām precēm, nenorādot konkrētus uzņēmumus vai nozares. Šāda visaptveroša pieeja ir svarīga, jo aptuveni 27,6 miljoni cilvēku ir iesaistīti piespiedu darbā daudzās rūpniecības nozarēs visos kontinentos. Visbiežāk piespiedu darbs tiek izmantots privātajā ekonomikā, bet atsevišķos gadījumos to uzspiež arī valstis. Priekšlikuma pamatā ir starptautiski saskaņotas definīcijas un standarti, un tajā uzsvērts, cik svarīga ir cieša sadarbība ar globālajiem partneriem. Pēc izmeklēšanas valstu iestādēm būs tiesības izņemt no ES tirgus ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu. ES muitas dienesti uz ES robežām identificēs un apturēs ražojumus, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu.
Ziņa publicēta 15.09.2022lasīt vairāk...

Savējie iedvesmo #2

Šodien piedāvājam ielūkoties jau otrajā iedvesmas stāstu sērijā “Savējie iedvesmo” , kas tapusi izzinošā brauciena “Pieredzes stāsti. Savējie iedvesmo!” rezultātā.
Ziņa publicēta 14.09.2022lasīt vairāk...