Tirdzniecības un klimata politika: ES un partnervalstis sāk darbu tirdzniecības ministru koalīcijā klimata jautājumos

Šodien Eiropas Komisija, ES dalībvalstis un 26 partnervalstis sāks darbu koalīcijā klimata jautājumos — pirmajā ministru līmeņa forumā, kas veltīts tirdzniecības, klimata un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Koalīcija veicinās globālu rīcību, lai sekmētu tādu tirdzniecības politiku, kas var palīdzēt risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas, izmantojot vietējas un globālas iniciatīvas.
Ziņa publicēta 19.01.2023lasīt vairāk...

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir nozīmīgs Eiropas zaļā kursa katalizators, un finansējuma mērogs jāizvērš vēl vairāk

Komisija nāk klajā ar pirmo Jaunā Eiropas “Bauhaus” (JEB) progresa ziņojumu, kurā izvērtēti iniciatīvas pirmajos divos gados gūtie panākumi, kā arī pirmo JEB projekta novērtēšanas rīku: JEB kompasu. Jaunais Eiropas “Bauhaus” (JEB) ir izveidojis tādu plašu radošo organizāciju un iedzīvotāju kopienu visā Eiropā, kas strādā pie kopīga redzējuma, kurā apvienota ilgtspēja, iekļautība un estētisms. Nozīmīgākie Jaunā Eiropas “Bauhaus” pasākumi, tai skaitā JEB balvas, pirmais festivāls un Jaunā Eiropas “Bauhaus” laboratorija, palīdz sasniegt savus mērķus un ir izveidojuši augšupēju transnacionālu tīklu. Pateicoties jau piešķirtajam Eiropas finansējumam vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā, visā Eiropā pašlaik tiek īstenoti mazi un lieli JEB projekti. Komisija arī palielinās finansējuma mērogu, īpašos pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” fondos piešķirot vēl 106 miljonus EUR jau vien 2023.–2024. gadam.
Ziņa publicēta 17.01.2023lasīt vairāk...

Regula par ārvalstu subsīdijām: stājas spēkā noteikumi, kas nodrošina taisnīgus un atvērtus ES tirgus

Šodien stājas spēkā Regula par ārvalstu subsīdijām (RĀS). Šis jaunais noteikumu kopums ārvalstu subsīdiju radīto izkropļojumu novēršanai ļaus ES palikt atvērtai tirdzniecībai un investīcijām, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem uzņēmumiem, kas darbojas vienotajā tirgū. Komisija regulu ierosināja 2021. gada maijā, un Eiropas Parlaments un Padome par to vienojās rekordīsā laikā, proti, līdz 2022. gada jūnijam.
Ziņa publicēta 12.01.2023lasīt vairāk...

Eiropas vienotajam tirgum aprit 30 gadu

Šogad Eiropas Savienība atzīmē 30. gadadienu, kopš darbojas vienotais tirgus – viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas integrācijas jomā un viens no galvenajiem tās virzītājspēkiem. Eiropas vienotais tirgus tika izveidots 1993. gada 1. janvārī, un tas nodrošina, ka preces, pakalpojumi, cilvēki un kapitāls var brīvi pārvietoties visā ES, tādējādi atvieglojot dzīvi cilvēkiem un paverot jaunas iespējas uzņēmumiem.
Ziņa publicēta 05.01.2023lasīt vairāk...

Eiropas muzikālais ceļojums

Šodien Madonas novada bibliotēkā aizvadīta koncertlekcija "Eiropas muzikālais ceļojums" - tikšanās ar mūziķi, saksofonistu Kārli Auziņu, ko organizēja Europe Direct Gulbenē pasākumu norises vieta Madonā.
Ziņa publicēta 14.12.2022lasīt vairāk...

Darbvietu un darba ņēmēju aizsardzība: Komisija SURE ietvaros veic pēdējo maksājumu 6,5 miljardu eiro apmērā

Komisija šodien deviņām dalībvalstīm ir izmaksājusi vairāk nekā 6,5 miljardus eiro; tas ir pēdējais darījums saskaņā ar SURE — instrumentu, kas paredzēts Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai. Ar šodien veikto devīto, pēdējo maksājumu 19 dalībvalstīm SURE ietvaros sniegtās finansiālās palīdzības kopējais apjoms sasniedz 98,4 miljardus eiro. Šodien veikto maksājumu summas ir šādas: Bulgārijai 460 miljoni eiro, Kiprai 29 miljoni eiro, Čehijai 2,5 miljardi eiro, Grieķijai 900 miljoni eiro, Horvātijai 550 miljoni eiro, Lietuvai 142 miljoni eiro, Latvijai 167 miljoni eiro, Polijai 1,5 miljardi eiro un Portugālei 300 miljoni eiro. Visas deviņas dalībvalstis arī jau iepriekš ir saņēmušas finansiālu atbalstu saskaņā ar SURE.
Ziņa publicēta 14.12.2022lasīt vairāk...

Programma Erasmus+: 35. gadadienas pasākumā cildina programmas rezultātus un iezīmē nākotni

Šodien Briselē notiek programmas Erasmus+ 35. gadadienas svētku noslēguma pasākums. Programma Erasmus+ tika izveidota 1987. gadā, un gandrīz 13 miljoniem cilvēku tā ir devusi iespējas studēt, praktizēties, strādāt un darīt brīvprātīgo darbu ārzemēs. Arī nākamajos gados programmā Erasmus+ cilvēkiem būs iespējas mācīties un piedalīties starptautiskos projektos.
Ziņa publicēta 14.12.2022lasīt vairāk...