Aicinājums pieteikties Prāta spēlēm!

Lai stiprinātu 8.-12. klašu skolēnu zināšanas par eiro un eirozonu, aicinām pieteikties Prāta spēlēm, kas notiks hibrīdformātā – gan klātienē Eiropas Savienības mājā, gan tiešsaistē (saite tiks nosūtīta pēc pieteikšanās). Prāta spēlēm aicinām pieteikties individuāli vai grupās, katrs pieteikums nozīmē vienu spēlētāja vietu. Prāta spēles notiks 31.janvārī, plkst. 12.00. Spēles ilgums – 80 minūtes. Spēle ir izzinoša, tāpēc mudinām to integrēt mācību procesā.
Ziņa publicēta 19.01.2024lasīt vairāk...

Izlozēti konkursa uzvarētāji

Gada nogalē Europe Direct Gulbenē Facebook lapā organizējām konkursiņu, lai atskatītos uz aizvadīto gadu. Esam priecīgi par 4 veiksminiekiem no Madonas novada!
Ziņa publicēta 21.12.2023lasīt vairāk...

Komisija nāk klajā ar pasākumu kopumu ES pilsoņu tiesību stiprināšanai

Eiropas Savienības pilsonība ir viens no vislielākajiem ES sasniegumiem. Atzīmējot ES pilsonības 30. gadskārtu, Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar pasākumu kopumu, kura mērķis ir stiprināt ES pilsonības sniegtās tiesības visā Savienībā. Personām, kurām ir kādas ES dalībvalsts pilsonība, ir tiesību un priekšrocību kopums, kas atšķiras no tā, ko sniedz konkrētas dalībvalsts pilsonība, un iekļauj tiesības brīvi pārvietoties, tiesības uz konsulāro aizsardzību un tiesības aktīvi piedalīties demokrātiskajos procesos.
Ziņa publicēta 07.12.2023lasīt vairāk...

Komisijas priekšsēdētāja augsta līmeņa pasākumā COP 28 veicina globālo sadarbību oglekļa cenas noteikšanā

Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena šodien COP 28 vadīja augsta līmeņa pasākumu, kura mērķis bija veicināt oglekļa cenas noteikšanu un oglekļa tirgus attīstību. Tie ir spēcīgi instrumenti ceļā uz Parīzes nolīguma mērķu sasniegšanu. Pasākuma pamatā ir Eiropas Komisijas, Spānijas un Francijas 2023. gadā izsludinātais aicinājums rīkoties, lai oglekļa tirgus salāgotu ar Parīzes nolīgumu.
Ziņa publicēta 03.12.2023lasīt vairāk...

Uzlabotas tiesības un labāka informācija ceļotājiem

Komisija šodien pieņēma virkni priekšlikumu, kuru mērķis ir uzlabot pasažieru un ceļotāju pieredzi, stiprinot viņu tiesības. Jaunie noteikumi balstīsies uz gūto pieredzi, tostarp neseno pieredzi saistībā ar Covid-19 krīzi un ceļojumu grupas Thomas Cook bankrotu 2019. gadā, kas būtiski ietekmēja gan ceļotājus, gan ceļojumu tirgu. Jo īpaši tās precizēs noteikumus par izdevumu atlīdzināšanu, ja lidojumi vai multimodālie braucieni tiek rezervēti ar starpnieka starpniecību, lai pasažieri būtu labāk aizsargāti pret atcelšanu. Tie arī nodrošinās raitākus braucienus, jo īpaši tos, kas saistīti ar dažādiem ceļojumu pakalpojumiem vai transporta veidiem, nodrošinot pasažieriem piekļuvi tiešam atbalstam un uzlabotu reāllaika informāciju, piemēram, par kavēšanos un atcelšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pasažieru ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām, lai risinātu un atvieglotu pāreju no viena transporta veida uz citu un vajadzības gadījumā uzlabotu kvalitatīvu palīdzību.
Ziņa publicēta 29.11.2023lasīt vairāk...

Ziemeļvalstu dienas aktivitātes

Šodien, atbilstoši laikapstākļiem aiz loga, Europe Direct Gulbenē pasākumu norises vietā Madonā, kas atrodas Madonas novada bibliotēkā, notika Ziemeļvalstu dienas aktivitātes.
Ziņa publicēta 28.11.2023lasīt vairāk...

Komisija nosaka pasākumus elektrotīklu izvēršanas paātrināšanai

Savstarpēji savienoti un stabili energotīkli ir ES iekšējā elektroenerģijas tirgus pamats un svarīgs faktors pārejā uz zaļo ekonomiku. Lai palīdzētu realizēt Eiropas zaļo kursu, Komisija šodien ierosina rīcības plānu, kurš nodrošinās, ka mūsu elektrotīkli darbosies efektīvāk un tiks izvērsti plašāk un ātrāk. Komisija ir jau izveidojusi atbalstošu tiesisko regulējumu elektrotīklu izvēršanai visā Eiropā. Modernizēts infrastruktūras tīkls pilnībā integrētajos ES tirgos nodrošinās to, ka iedzīvotāji un uzņēmumi varēs gūt labumu no lētākas un tīrākas enerģijas.
Ziņa publicēta 28.11.2023lasīt vairāk...

Eiropas Komisija ierosina 166 pārrobežu enerģētikas projektus ES atbalstam, kuri palīdzēs īstenot Eiropas zaļo kursu

Pieņemdama kopīgu interešu projektu (KIP) un savstarpēju interešu projektu (SIP) pirmo sarakstu, kas pilnībā atbilst Eiropas zaļajam kursam, šodien Komisija sper vēl vienu soli, kas palīdzēs ES energosistēmu padarīt atbilstošu nākotnes prasībām. Šie svarīgie pārrobežu infrastruktūras projekti palīdzēs ES sasniegt tās vērienīgos mērķus enerģētikas un klimata jomā. Projektu priekšrocība būs racionalizēta atļauju izdošanas un regulatīvā procedūra, un tie būs tiesīgi saņemt ES finansiālo atbalstu no infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI).
Ziņa publicēta 28.11.2023lasīt vairāk...