ES Modernizācijas fonds iegulda 2,4 miljardus eiro, lai paātrinātu zaļo pārkārtošanos septiņās ES valstīs

Šodien Eiropas Savienības Modernizācijas fonds ir izmaksājis 2,4 miljardus eiro 31 projektam septiņās saņēmējvalstīs, lai palīdzētu modernizēt to energosistēmas, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas enerģētikā, rūpniecībā un transportā un uzlabot energoefektivitāti. Tā ir līdz šim kopīgi lielākā izmaksa, un tā veicinās Eiropas zaļo pārkārtošanos. Šīs investīcijas palīdz šīm dalībvalstīm samazināt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, sasniegt savus 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus un veicināt ES ilgtermiņa apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.
Ziņa publicēta 12.06.2023lasīt vairāk...

ES Modernizācijas fonds iegulda 2,4 miljardus eiro, lai paātrinātu zaļo pārkārtošanos septiņās ES valstīs

Šodien Eiropas Savienības Modernizācijas fonds ir izmaksājis 2,4 miljardus eiro 31 projektam septiņās saņēmējvalstīs, lai palīdzētu modernizēt to energosistēmas, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas enerģētikā, rūpniecībā un transportā un uzlabot energoefektivitāti. Tā ir līdz šim kopīgi lielākā izmaksa, un tā veicinās Eiropas zaļo pārkārtošanos. Šīs investīcijas palīdz šīm dalībvalstīm samazināt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, sasniegt savus 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus un veicināt ES ilgtermiņa apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.
Ziņa publicēta 09.06.2023lasīt vairāk...

Eiropai tiek dota iespēja īstenot savas prioritātes

Komisija 7.jūnijā ierosināja ES 2024. gada budžetu 189,3 miljardu eiro apmērā. Budžets tiks papildināts ar aptuveni 113 miljardiem eiro dotāciju maksājumiem saskaņā ar NextGenerationEU instrumentu, kas paredzēts ES atveseļošanai pēc pandēmijas. Šis apvienotais finansiālais spēks palīdzēs turpināt Eiropas pašreizējo ekonomikas atveseļošanos un radīt darbvietas, vienlaikus stiprinot Eiropas stratēģisko autonomiju.
Ziņa publicēta 08.06.2023lasīt vairāk...

Jauna visaptveroša pieeja garīgajai veselībai

7.jūnijā, īstenojot Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas 2022. gada runā par stāvokli Savienībā pausto apņemšanos, Komisija Eiropas veselības savienībai pievieno vēl vienu pīlāru: jaunu visaptverošu pieeju garīgajai veselībai.
Ziņa publicēta 08.06.2023lasīt vairāk...

Iesaistāmies pilsētas svētkos

Šodien Madonas novada bibliotēka un Europe Direct Gulbenē pakalpojumu norises vieta Madonā iesaistījās Madonas pilsētas svētku norisē. Rīta pusē visus svētku viesus priecēja pirmsskolas izglītības iestādes “Priedīte” bērnu priekšnesumi.
Ziņa publicēta 02.06.2023lasīt vairāk...

Aicinām uz tikšanos ar grafoloģi!

Europe Direct Gulbenē pasākumu norises vieta Madonā 2023.gada 2.jūnijā plkst. 13:00 ielūdz uz tikšanos ar grafoloģi Dr. med. Psych. Anitu Milleri, kas notiks Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā, Skolas ielā 12, Madonā.
Ziņa publicēta 29.05.2023lasīt vairāk...

Paldies par dalību slēpņošanas spēlē!

No 15. līdz 25.maijam aicinājām jūs iesaistīties Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansētajā aktivitātē – slēpņošanas spēle “Eiropa tepat Madonas novadā”. Šobrīd aktivitātei liekam punktu.
Ziņa publicēta 26.05.2023lasīt vairāk...