2023. gada rudens ekonomikas prognoze: mērena atveseļošanās pēc grūta gada

Sakarā ar lielo dzīves dārdzību, vāju ārējo pieprasījumu un stingrāku monetāro politiku Eiropas ekonomika šogad ir zaudējusi dinamiku. Lai gan paredzams, ka ekonomiskā aktivitāte turpmāk pakāpeniski atjaunosies, Eiropas Komisijas rudens prognozē ES IKP pieaugums salīdzinājumā ar tās vasaras prognozēm ir samazināts. Tiek lēsts, ka oktobrī inflācija eirozonā ir sarukusi līdz divu gadu zemākajam līmenim, un paredzams, ka prognozes periodā tā turpinās kristies.
Ziņa publicēta 16.11.2023lasīt vairāk...

Kā nepazust internetā?

Kiberdrošības mēnesi un Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu noslēdzām ar aktivitāti bērniem "Kā nepazust internetā?".
Ziņa publicēta 31.10.2023lasīt vairāk...

Eiropas Kiberdrošības mēneša aktivitātes rit pilnā sparā

Eiropas Kiberdrošības mēneša un Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas ietvaros Europe Direct Gulbene pasākumu norises vietā Madonā notika lekcija “IT drošība, apdraudējumi”, nodarbība “Medijpratības meistars?!”, centra apmeklētājiem tika sniegtas individuālas konsultācijas par drošu tehnoloģiju lietošanu, par apdraudējumiem virtuālajā vidē, par viltus ziņām un citiem vietējo sabiedrību interesējošiem jautājumiem.
Ziņa publicēta 27.10.2023lasīt vairāk...

Komisija ar tās 2024. gada darba programmu turpina īstenot solīto un gatavojas rītdienas izaicinājumiem

17.oktobrī Eiropas Komisija pieņēma savu 2024. gada darba programmu, kurā liels uzsvars likts uz noteikumu vienkāršošanu visu Eiropas Savienības iedzīvotāju un uzņēmumu labā. Šis uzsvars izriet no Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas apņemšanās samazināt ziņošanas prasības par 25 %, kā paredzēts ES stratēģijā nolūkā palielināt ilgtermiņa konkurētspēju, un sniegt MVU paredzētus atvieglojumus.
Ziņa publicēta 18.10.2023lasīt vairāk...

Jauns finansējums, kam jāaizsargā 370 miljoni bērnu no poliomielīta katru gadu, pietuvina pasauli poliomielīta izskaušanai uz visiem laikiem

11.oktobrī Eiropas Komisija, Eiropas Investīciju banka un Bila un Melindas Geitsu fonds nāca klajā ar jaunu finansēšanas partnerību, kuras mērķis ir izmantot kritiski svarīgas globālās iespējas veselības jomā: izskaust poliomielītu un nodrošināt, ka inovācijas veselības jomā ir pieejamākas cilvēkiem, kam tās visvairāk vajadzīgas. Pasaules Veselības organizācija un ANO Bērnu fonds kā poliomielīta finansējuma īstenošanas partneri ieguldīs līdzekļus, lai izskaustu poliomielītu, atbalstītu citu bērnu imunizāciju izplatīšanu un stiprinātu veselības aprūpes sistēmas, lai tās varētu labāk reaģēt uz jauniem veselības apdraudējumiem.
Ziņa publicēta 12.10.2023lasīt vairāk...

Komisija paredz rīkus demogrāfisko pārmaiņu pārvaldībai ES

Komisija 11.oktobrī pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīts rīcībpolitikas rīku kopums, kas pieejams dalībvalstīm, lai spētu tikt galā ar demogrāfiskajām pārmaiņām un to sekām uz ES sabiedrību un ekonomiku, ieskaitot tās globālo konkurētspēju. Paziņojumā ir izklāstīts plašs rīku klāsts (tostarp regulatīvie instrumenti, politikas satvari un finansējums), kas dalībvalstīm ir pieejami šim nolūkam. Šos rīkus var efektīvi apvienot ar valsts un reģionālo rīcībpolitiku, lai ikvienam dotu iespējas un palīdzētu gūt labumu un sekmīgi stāties pretī demogrāfisko pārmaiņu radītajām problēmām.
Ziņa publicēta 12.10.2023lasīt vairāk...

Aicinām apgūt jaunas prasmes

2023.gads ir Eiropas Prasmju gads, oktobris Eiropas Savienībā iezīmējas kā Eiropas kiberdrošības mēnesis, savukārt plašākā mērogā no 24.-31.oktobrim tiek atzīmēta Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa.
Ziņa publicēta 10.10.2023lasīt vairāk...

Lielākā daļa eiropiešu uzskata, ka garīgās veselības veicināšana ir tikpat svarīga kā fiziskās veselības veicināšana

Pasaules garīgās veselības dienas priekšvakarā jauna Eirobarometra aptauja par garīgo veselību atklāj: deviņi no desmit respondentiem (89 %) uzskata, ka garīgās veselības veicināšana ir tikpat svarīga kā fiziskās veselības veicināšana. Tai pašā laikā mazāk nekā puse respondentu piekrīt apgalvojumam, ka cilvēki ar garīgās veselības problēmām saņem tikpat labu aprūpi kā cilvēki ar fiziskās veselības problēmām. Turklāt gandrīz puse respondentu (46 %) pēdējo divpadsmit mēnešu laikā ir saskārušies ar kādu emocionālu vai psihosociālu problēmu, piemēram, izjutuši trauksmi vai depresiju. No aptaujas izriet, ka vairāk nekā puse no šiem respondentiem (54 %) ar garīgās veselības problēmām nav saņēmuši profesionālu palīdzību. Šie rezultāti liecina, ka darbs garīgās veselības jomā ES līmenī noteikti ir jāturpina.
Ziņa publicēta 09.10.2023lasīt vairāk...