Uzlabotas tiesības un labāka informācija ceļotājiem

Komisija šodien pieņēma virkni priekšlikumu, kuru mērķis ir uzlabot pasažieru un ceļotāju pieredzi, stiprinot viņu tiesības. Jaunie noteikumi balstīsies uz gūto pieredzi, tostarp neseno pieredzi saistībā ar Covid-19 krīzi un ceļojumu grupas Thomas Cook bankrotu 2019. gadā, kas būtiski ietekmēja gan ceļotājus, gan ceļojumu tirgu. Jo īpaši tās precizēs noteikumus par izdevumu atlīdzināšanu, ja lidojumi vai multimodālie braucieni tiek rezervēti ar starpnieka starpniecību, lai pasažieri būtu labāk aizsargāti pret atcelšanu. Tie arī nodrošinās raitākus braucienus, jo īpaši tos, kas saistīti ar dažādiem ceļojumu pakalpojumiem vai transporta veidiem, nodrošinot pasažieriem piekļuvi tiešam atbalstam un uzlabotu reāllaika informāciju, piemēram, par kavēšanos un atcelšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pasažieru ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām, lai risinātu un atvieglotu pāreju no viena transporta veida uz citu un vajadzības gadījumā uzlabotu kvalitatīvu palīdzību.
Ziņa publicēta 29.11.2023lasīt vairāk...

Ziemeļvalstu dienas aktivitātes

Šodien, atbilstoši laikapstākļiem aiz loga, Europe Direct Gulbenē pasākumu norises vietā Madonā, kas atrodas Madonas novada bibliotēkā, notika Ziemeļvalstu dienas aktivitātes.
Ziņa publicēta 28.11.2023lasīt vairāk...

Komisija nosaka pasākumus elektrotīklu izvēršanas paātrināšanai

Savstarpēji savienoti un stabili energotīkli ir ES iekšējā elektroenerģijas tirgus pamats un svarīgs faktors pārejā uz zaļo ekonomiku. Lai palīdzētu realizēt Eiropas zaļo kursu, Komisija šodien ierosina rīcības plānu, kurš nodrošinās, ka mūsu elektrotīkli darbosies efektīvāk un tiks izvērsti plašāk un ātrāk. Komisija ir jau izveidojusi atbalstošu tiesisko regulējumu elektrotīklu izvēršanai visā Eiropā. Modernizēts infrastruktūras tīkls pilnībā integrētajos ES tirgos nodrošinās to, ka iedzīvotāji un uzņēmumi varēs gūt labumu no lētākas un tīrākas enerģijas.
Ziņa publicēta 28.11.2023lasīt vairāk...

Eiropas Komisija ierosina 166 pārrobežu enerģētikas projektus ES atbalstam, kuri palīdzēs īstenot Eiropas zaļo kursu

Pieņemdama kopīgu interešu projektu (KIP) un savstarpēju interešu projektu (SIP) pirmo sarakstu, kas pilnībā atbilst Eiropas zaļajam kursam, šodien Komisija sper vēl vienu soli, kas palīdzēs ES energosistēmu padarīt atbilstošu nākotnes prasībām. Šie svarīgie pārrobežu infrastruktūras projekti palīdzēs ES sasniegt tās vērienīgos mērķus enerģētikas un klimata jomā. Projektu priekšrocība būs racionalizēta atļauju izdošanas un regulatīvā procedūra, un tie būs tiesīgi saņemt ES finansiālo atbalstu no infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI).
Ziņa publicēta 28.11.2023lasīt vairāk...

Komisija aicina dalībvalstis pastiprināt Šengenas sadarbību

23.novembrī Komisija pieņēmusi ieteikumu par ciešāku sadarbību starp dalībvalstīm Šengenas zonā. Tam ir pievienots ziņojums par Šengenas koordinatora veiktajām apspriedēm ar dalībvalstīm par ilglaicīgu iekšējo robežkontroli. 2023. gadā no maija līdz novembrim notika oficiāla apspriešanās ar dalībvalstīm, kuras atjaunoja robežkontroli, kā arī ar tām dalībvalstīm, kuras izjuta šo robežkontroļu ietekmi..novembr'i
Ziņa publicēta 24.11.2023lasīt vairāk...

Ziemeļvalstu diena Madonā

Ziemeļvalstis izsenis bijušas ekonomiski pārākas un attīstītākas par citām Eiropas valstīm. Kur slēpjas Ziemeļvalstu “veiksmes atslēga”? Kādas ir Ziemeļvalstu lielākās vērtības? Un kā Ziemeļvalstu ekonomika strādā cilvēku labā?
Ziņa publicēta 22.11.2023lasīt vairāk...