Programma “Erasmus+”: jauns finansējums Eiropas universitāšu aliansēm veicina sadarbību augstākās izglītības jomā

3. jūlijā Komisija paziņoja 2023. gada “Erasmus+” uzaicinājuma rezultātus iniciatīvai “Eiropas universitātes”, kas sniedz atbalstu augstākās izglītības iestāžu aliansēm. Šīs Eiropas universitāšu alianses apvieno jaunu eiropiešu paaudzi, kurai ir iespēja studēt un strādāt dažādās Eiropas valstīs, dažādās valodās un pāri robežām, kā arī dažādās nozarēs un akadēmiskajās disciplīnās. Pateicoties šīm aliansēm, studenti var iegūt grādu, kombinējot studijas vairākās Eiropas valstīs. Tas veicina Eiropas augstākās izglītības iestāžu starptautisko konkurētspēju.
Ziņa publicēta 04.07.2023lasīt vairāk...

Ukraina: šodien darbu sāk Starptautiskais centrs saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu

3.jūlijā Hāgā darbu sāka Starptautiskais centrs saukšanai pie atbildības par agresijas noziegumu pret Ukrainu (ICPA), ko uztur Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust). Jaunizveidotajam centram būs ļoti būtiska nozīme, lai izmeklētu Krievijas agresijas noziegumu pret Ukrainu un atvieglinātu tiesvedības procesu nākotnē notiekošajās tiesas prāvās. Šis centrs nodrošinās struktūru, lai atbalstītu un atvieglinātu patlaban notiekošās un nākotnē paredzētās izmeklēšanas par agresijas noziegumu un veicinātu apmaiņu ar pierādījumiem, kas savākti kopš Krievijas agresijas sākuma, un šādu pierādījumu analīzi.
Ziņa publicēta 04.07.2023lasīt vairāk...

ES finansējums 430 miljonu eiro apmērā ES lauksaimniecības nozares atbalstam

Komisija ierosina mobilizēt papildu ES finansējumu ES lauksaimniekiem, kurus ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, augstas resursu izmaksas un dažādas ar tirgu un tirdzniecību saistītas problēmas. 330 miljonus eiro vērto jauno atbalsta pasākumu paketi saņems 22 dalībvalstis. Turklāt dalībvalstis šodien apstiprināja 3. maijā iesniegto atbalsta pasākumu paketi 100 miljonu eiro apmērā lauksaimniekiem Bulgārijā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā. Ar vairākiem citiem pasākumiem, tostarp iespēju piešķirt lielākus avansa maksājumus, tiks atbalstīti lauksaimnieki, kurus skāruši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.
Ziņa publicēta 28.06.2023lasīt vairāk...

Komisija ierosina veidus, kā pilnībā izmantot tās potenciālu nodarbinātības, inovācijas un sociālās iekļaušanas kontekstā

13.jūnijā Komisija publiskoja konkrētus ieteikumus, lai atbalstītu sociālo ekonomiku — ekonomiku, kurā prioritāte ir nevis peļņa, bet cilvēki un sociālie un vides mērķi. Eiropā ir 2,8 miljoni sociālās ekonomikas struktūru, kuras kopumā nodarbina 13,6 miljonus cilvēku un piedāvā risināt mūsu sabiedrībā svarīgas problēmas. Minētās struktūras aptver ļoti dažādas nozares — no sociālajiem un aprūpes pakalpojumiem līdz mājokļiem, atpūtai un enerģijai par pieņemamu cenu —, un tās var būt organizētas dažādās formās, piemēram, kā kooperatīvi, brīvprātīgas apvienības, bezpeļņas asociācijas, fondi un sociālie uzņēmumi.
Ziņa publicēta 14.06.2023lasīt vairāk...

ES Modernizācijas fonds iegulda 2,4 miljardus eiro, lai paātrinātu zaļo pārkārtošanos septiņās ES valstīs

Šodien Eiropas Savienības Modernizācijas fonds ir izmaksājis 2,4 miljardus eiro 31 projektam septiņās saņēmējvalstīs, lai palīdzētu modernizēt to energosistēmas, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas enerģētikā, rūpniecībā un transportā un uzlabot energoefektivitāti. Tā ir līdz šim kopīgi lielākā izmaksa, un tā veicinās Eiropas zaļo pārkārtošanos. Šīs investīcijas palīdz šīm dalībvalstīm samazināt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, sasniegt savus 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus un veicināt ES ilgtermiņa apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.
Ziņa publicēta 12.06.2023lasīt vairāk...

ES Modernizācijas fonds iegulda 2,4 miljardus eiro, lai paātrinātu zaļo pārkārtošanos septiņās ES valstīs

Šodien Eiropas Savienības Modernizācijas fonds ir izmaksājis 2,4 miljardus eiro 31 projektam septiņās saņēmējvalstīs, lai palīdzētu modernizēt to energosistēmas, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas enerģētikā, rūpniecībā un transportā un uzlabot energoefektivitāti. Tā ir līdz šim kopīgi lielākā izmaksa, un tā veicinās Eiropas zaļo pārkārtošanos. Šīs investīcijas palīdz šīm dalībvalstīm samazināt atkarību no Krievijas fosilā kurināmā, sasniegt savus 2030. gada klimata un enerģētikas mērķrādītājus un veicināt ES ilgtermiņa apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti.
Ziņa publicēta 09.06.2023lasīt vairāk...