Eiropadomes priekšsēdētāja Šarla Mišela un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums

Mēs visstingrākajā veidā nosodām Krievijas bezprecedenta militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savu neizprovocēto un nepamatoto militāro rīcību Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un grauj Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Mēs paužam nožēlu par zaudētajām dzīvībām un cilvēku ciešanām. Aicinām Krieviju nekavējoties pārtraukt karadarbību, atsaukt savus militāros spēkus no Ukrainas un pilnībā ievērot Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību. Šādai spēka un piespiešanas izmantošanai nav vietas 21. gadsimtā. ES stingri atbalsta Ukrainu un tās iedzīvotājus, kuri saskaras ar šo līdz šim nepieredzēto krīzi. Šodien tiksies ES vadītāji. Eiropadomes priekšsēdētājs Mišels steidzami sasaucis Eiropadomes ārkārtas sanāksmi, lai apspriestu krīzi un turpmākus ierobežojošus pasākumus. Tie radīs smagas sekas Krievijai par tās rīcību. Priekšsēdētāja fon der Leiena un Augstais pārstāvis Borels informēs par turpmāku sankciju paketi, ko Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests izstrādā ciešā sadarbībā ar partneriem. Padome tos pieņems ātri. ES turpinās sniegt būtisku politisko, finansiālo un humāno palīdzību Ukrainai un tās iedzīvotājiem. - Eiropadomes priekšsēdētāja Šarla Mišela un Eiropas Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas paziņojums
Ziņa publicēta 24.02.2022lasīt vairāk...

2022. gada ziemas ekonomikas prognoze: pēc ziemā novērotā palēninājuma sagaidāms, ka atsāksies izaugsme

2022. gada ziemas ekonomikas prognozē paredzēts, ka pēc ievērojama pieauguma par 5,3 % 2021. gadā ES ekonomika 2022. gadā pieaugs par 4,0 % un 2023. gadā — par 2,8 %. Sagaidāms, ka arī eirozonā 2022. gadā izaugsme būs 4,0 %, 2023. gadā samazinoties līdz 2,7 %. 2021. gada 3. ceturksnī ES kopumā sasniedza IKP pirmspandēmijas līmeni, un tiek prognozēts, ka visas dalībvalstis līdz 2022. gada beigām būs sasniegušas šo starpposma mērķrādītāju.
Ziņa publicēta 14.02.2022lasīt vairāk...

Eiropas veselības savienība: HERA 2022. gadā nāk klajā ar pirmo darba plānu

Jaunā Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde (HERA) nāk klajā ar savu pirmo gada darba plānu, kura uzdevums ir novērst pārrobežu ārkārtas situācijas veselības jomā, sagatavoties tām un ātri reaģēt uz tām, un tā budžets 2022. gadā ir 1,3 miljardi eiro. 2022. gada darba plānu ir pieņēmusi HERA valde, un tas nozīmē, ka HERA tagad var sākt īstenot darbības, ar ko ES tiks stiprinātas sagatavotības un reaģēšanas spējas, novērsta neaizsargātība un stratēģiskās atkarības, kā arī tā palīdzēs stiprināt veselības ārkārtas situāciju risināšanas globālo organizatorisko struktūru.
Ziņa publicēta 14.02.2022lasīt vairāk...

Pasaulē pieredzētais. Tikšanās ar grāmatu blogeri, fotogrāfi Sandru Koku.

15.februārī plkst.17.00 Madonas novada bibliotēkā un tiešraidē Madonas novada bibliotēkas Facebook lapā - Pasākums “Pasaulē pieredzētais”. Tikšanās ar grāmatu blogeri, fotogrāfi Sandru Koku." Klātienes apmeklējums, uzrādot derīgu Covid 19 sertifikātu, iepriekš piesakot savu dalību, līdz 15.februārim e-pastā: esip@madona.lv vai zvanot 64820912
Ziņa publicēta 14.02.2022lasīt vairāk...

NextGenerationEU: Eiropas Komisija piesaista papildu 5 miljardus eiro Eiropas atveseļošanas atbalstam

Vēl vienā veiksmīgā darījumā 2022. gada pirmajā obligāciju sindicēšanā Eiropas Komisija vārdā piesaistīja papildu 5 miljardus eiro NextGenerationEU līdzekļos. Ar termiņu 2051. gada 6. jūlijā 30 gadu obligācija kā esošās ES obligācijas palielinājums programmas ietvaros piesaistīto finansējumu palielina līdz 78,5 miljardiem eiro. Komisijas īstenotā veiksmīgā izvietošana palīdzēs saglabāt Eiropas atveseļošanas dinamiku pēc Covid-19 pandēmijas.
Ziņa publicēta 14.02.2022lasīt vairāk...

Jauns kohēzijas ziņojums rāda, ka ES atbalsts mazina ES reģionu atšķirības

8. kohēzijas ziņojumā, ko publicējusi Komisija, redzams, ka kohēzijas politika ir palīdzējusi mazināt ES reģionu teritoriālās un sociālās atšķirības. Pateicoties kohēzijas finansējumam, paredzams, ka līdz 2023. gadam mazāk attīstīto reģionu IKP uz iedzīvotāju būs audzis pat līdz 5 %. Šīs investīcijas arī palīdzēja par 3,5 % mazināt atšķirību starp IKP uz iedzīvotāju 10 procentos vismazāk attīstīto reģionu un 10 procentos visvairāk attīstīto reģionu.
Ziņa publicēta 14.02.2022lasīt vairāk...

Programma "Radošā Eiropa”. Komisija izsludina pirmos uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus audiovizuālās nozares atbalstam

Programmas “Radošā Eiropa” atzars MEDIA ir pielāgots problēmām un iespējām, ko rada norises audiovizuālajos tirgos. Šogad ir izsludināti trīs jauni uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus par videospēļu un iekļaujošā satura izstrādi, Eiropas festivālu tīkliem un MEDIA 360°, kas pielāgoti esošo nozaru, jaunu talantu un tirgu atbalstam, kā arī sadarbības veicināšanai starp dažādām nozarēm.
Ziņa publicēta 04.02.2022lasīt vairāk...

Jauna pieeja ES standartu vadošās lomas nodrošināšanai pasaulē, popularizējot vērtības un veicinot noturīgu, zaļu un digitālu vienoto tirgu

Komisija nāk klajā ar jaunu Standartizācijas stratēģiju, kurā izklāstīts mūsu skatījums uz standartiem vienotajā tirgū, kā arī visā pasaulē. Šo stratēģiju papildina priekšlikums grozītai regulai par standartizāciju, ziņojums par minētās regulas īstenošanu un Savienības 2022. gada Eiropas standartizācijas darba programma. Jaunās stratēģijas mērķis ir stiprināt ES globālo konkurētspēju, veicināt noturīgu, zaļu un digitālu ekonomiku un nostiprināt demokrātiskas vērtības tehnoloģiju lietojumos.
Ziņa publicēta 04.02.2022lasīt vairāk...

Eiropas Vēža uzveikšanas plāns: jaunas darbības, kas vēža profilaksi, savlaicīgu atklāšanu, ārstēšanu, kā arī aprūpi dara pieejamāku

Ir sperts vēl viens solis, lai vēža profilaksi, ārstēšanu, savlaicīgu atklāšanu un aprūpi darītu pieejamāku. Pirms Pasaules Vēža dienas un gadu pēc Eiropas Vēža uzveikšanas plāna publicēšanas Komisija sāk vairākas jaunas iniciatīvas, kuras pieteica pasākumā “Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi visiem”. “Vēzis, kas skar sievietes: Eiropas Vēža uzveikšanas plāns”. Šajā pasākumā galvenā uzmanība tika pievērsta dzimumu nelīdztiesībai un īpašiem veidiem, kā vērsties pret vēzi, kas skar sievietes. Tas bija pirmais ikgadējā tādu pasākumu sērijā, kuri galvenokārt tiecas vairot vienlīdzīgu piekļuvi vēža profilaksei un aprūpei.
Ziņa publicēta 04.02.2022lasīt vairāk...