Digitalizācijas programma: Komisijai jāpastiprina pūliņi, lai aizsargātu bērnus tiešsaistē

Atzīmējot 2011. gada Drošāka interneta dienu, Eiropas Komisija šodien paziņoja, ka tā pastiprinās sarunas ar IKT nozari un bērnu aizsardzības organizācijām ar nolūku veicināt drošāku produktu izstrādi, lai palīdzētu aizsargāt bērnus tiešsaistē. Turklāt Komisija drīzumā pārskatīs 2006. gada ieteikumu par nepilngadīgajiem un to, kā tos aizsargāt audiovizuālajos medijos un internetā, kā arī 2008. gada paziņojumu par jauniešu aizsardzību no kaitīgā satura videospēlēs. Bērni jau no jaunāka vecuma nokļūst tiešsaistē, un ne tikai izmantojot datorus, bet arī spēļu konsoles un mobilos tālruņus. Vairāk nekā 82 % 15–16 gadīgu jauniešu un 26 % 9–10 gadīgu jauniešu Eiropā ir izveidots profils sociālajos tīklos. Drošāka interneta diena šodien tiek atzīmēta vairāk nekā 65 valstīs visā pasaulē ar devīzi "Internets ir vairāk nekā spēle, tā ir tava dzīve!". To atbalsta ES Drošāka interneta programma, kas palīdz vecākiem un viņu bērniem justies droši tiešsaistē. Bērnu drošība tiešsaistē ir nozīmīga Eiropas digitalizācijas programmas daļa (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).
Ziņa publicēta 08.02.2011lasīt vairāk...

Pieņemšana darbā: publicēti pirmā jaunā EPSO konkursa rezultāti

Šodien tiek publicēti rezultāti pirmajam jaunajam atklātajam konkursam, lai atlasītu augstskolu beidzējus vispārīgo lietu administratoru amatiem, kas pagājušajā gadā tika uzsākts programmas ietvaros, ar kuru modernizē ES iestāžu darbinieku atlases procedūru. Ar šo programmu, kuru vada Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO), ir ieviests ikgadējs konkursu cikls, lai iespējamie kandidāti gadu no gada zinātu, kad viņi var pieteikties konkursiem, un racionalizēts divu posmu process, kā rezultātā lielu atlases procedūru laiks no 2 gadiem ir sarucis līdz 10 mēnešiem, bet mazāku specializētu atlases procedūru laiks – no vidēji 16 mēnešiem līdz tikai 6 mēnešiem.  Kaut gan pievilcīgais ES karjeras piedāvājums nozīmēja, ka EPSO saņēma vairāk nekā 51 000 pieteikumu, EPSO tomēr spēja publicēt rezultātus aptuveni 9 mēnešus pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām pagājušā gada aprīlī.
Ziņa publicēta 04.02.2011lasīt vairāk...

Paziņoti 2010. gada jauno tulkotāju konkursa laureāti

Piektdien paziņoti gadskārtējā Komisijas jauno tulkotāju konkursa 27 uzvarētāju vārdi. (Laureātu saraksts redzams tālāk.) Konkursā piedalījās aptuveni trīs tūkstoši septiņpadsmitgadīgu vidusskolēnu no Kelsas Īrijā līdz Maratonai Grieķijā, uzstādīdami jaunu rekordu: konkursā bija par 25 % dalībnieku vairāk nekā pērn, un vairāk skolu nekā iepriekš pieteicās dalībai, proti, vairāk nekā 1600 (pagājušogad — 1430). Uzvarētāji — no katras valsts viens — tiks aicināti 7. aprīlī piedalīties balvu pasniegšanas ceremonijā. 
Ziņa publicēta 04.02.2011lasīt vairāk...

Izsludina skolēnu radošo darbu konkursu

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā šogad organizē Ziemeļvidzemes un Latgales skolās īpašu lekciju ciklu - „ES stundas” ar saukli „Iespēja”, kas būs lielisks veids izzināt ES darbības pamatprincipus un vēsturi, saņemt informāciju par projektu veidošanu un saprast, cik daudz dažādu iespēju sadarbībai, mācībām un zināšanām sniedz ES tieši jauniešiem. 
Ziņa publicēta 03.02.2011lasīt vairāk...

Pagarināts pieteikšanās termiņš Eiropas Dienasgrāmatām

Ir pagarināts pieteikšanās termiņš Eiropas Dienasgrāmatām. Vēl līdz  piektdienai, 11. februārim ikviena vidusskola (vai cita vidējās izglītības   iestāde) Latvijā var pieteikties un saņemt bez maksas Eiropas Dienasgrāmatas 2011./2012. mācību gadam. Tās paredzētas visiem skolēniem, kas nākamgad mācīsies 11. klasē (vai profesionālo vidējās izglītības mācības iestāžu gadījumā – 2. kursā).
Ziņa publicēta 02.02.2011lasīt vairāk...

Komisija atzinīgi novērtē ierēdņu veiksmīgo pieņemšanu darbā no tām dalībvalstīm, kuras ES pievienojās 2004. gadā

Pārejas perioda beigās (31.12.2010.) Eiropas Komisija ir pārsniegusi savus mērķus, lai pieņemtu darbā personālu no tām 10 dalībvalstīm, kuras ES pievienojās 2004. gadā. Nobeiguma ziņojums liecina, ka laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2010. gada beigām Komisija pieņēma darbā 4004 ierēdņus un pagaidu darbiniekus no Čehijas, Kipras, Igaunijas, Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas un Slovēnijas, krietni pārsniedzot iepriekš noteikto vērienīgo mērķi – 3508 darbinieki. Arī attiecībā uz personālu augstākajā vadības līmenī Komisija ir pārsniegusi izvirzīto mērķi, proti, pieņemt darbā vismaz vienu darbinieku no katras minētās dalībvalsts ģenerāldirektora vai ģenerāldirektora vietnieka amatā. Tikpat veiksmīgi tika pieņemti darbā arī direktori un nodaļu vadītāji. Darbinieku no ES-10 dalībvalstīm pieņemšana darbā pozitīvi ietekmēja arī dzimumu līdzsvaru Komisijā, proti, 2010. gada beigās šajā iestādē bija vairāk sieviešu nekā vīriešu un sieviešu-vadītāju skaits bija lielāks nekā pirms 2004. gada paplašināšanās. Veiksmīgi turpinās arī pārejas periods ierēdņu no Bulgārijas un Rumānijas pieņemšanai darbā; tas ilgs līdz 2011. gada beigām.
Ziņa publicēta 02.02.2011lasīt vairāk...

ES priekšlikums par pasažieru datiem, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu ES Pasažieru datu reģistra (PDR) direktīvai, lai cīnītos pret smagiem noziegumiem un terorismu. Priekšlikumā gaisa pārvadātājiem tiek noteikts pienākums sniegt ES dalībvalstīm datus par pasažieriem, kas ieceļo ES vai izceļo no tās, vienlaikus garantējot privātuma un personas datu aizsardzības augstu līmeni.
Ziņa publicēta 02.02.2011lasīt vairāk...

Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, lai mazinātu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

Vairāk nekā seši miljoni jauniešu ES pārtrauc izglītību un apmācību, labākajā gadījumā ieguvuši zemākā līmeņa vidējo izglītību. Viņi saskaras ar nopietnām grūtībām, meklējot darbu, biežāk kļūst par bezdarbniekiem un ir lielākā mērā atkarīgi no pabalstiem. Priekšlaicīga mācību pārtraukšana kavē ekonomikas un sociālo attīstību un rada nopietnus šķēršļus Eiropas Savienības mērķim veidot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Komisija šodien apstiprināja rīcības plānu, kas dalībvalstīm palīdzēs īstenot stratēģijas Eiropa 2020 pamatmērķi — līdz desmitgades beigām samazināt priekšlaicīgi mācības pārtraukušo audzēkņu ES vidējo rādītāju no pašreizējiem 14,4 % līdz rādītājam zem 10 %. 
Ziņa publicēta 31.01.2011lasīt vairāk...