Komisija ierosina reformēt Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai

Šodien Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu reformēt Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF). Priekšlikuma mērķis ir uzlabot OLAF efektivitāti, lietderīgumu un pārskatatbildību, tajā pašā laikā aizsargājot tā neatkarību izmeklēšanas gaitā. Kopš izveidošanas 1999. gadā OLAF ir izmeklējis aptuveni 4500 lietas un ir krietni palīdzējis aizsargāt ES budžetu pret krāpnieciskām darbībām. Tomēr ir vajadzīgi uzlabojumi, lai palīdzētu OLAF pilnībā atraisīt savu potenciālu. Komisija ierosinājumā iztirzāti vairāki svarīgi aspekti, kā palielināt OLAF iespējas maksimāli rezultatīvi apkarot krāpšanu. Šodienas priekšlikumā ietverti pasākumi, lai nodrošinātu, ka OLAF izmeklēšanas un to pēcpasākumi notiek efektīvāk, lai aizsargātu izmeklēšanas subjektu tiesības un nostiprinātu sadarbību starp OLAF un tā stratēģiskajiem partneriem cīņā pret krāpšanu. Tagad priekšlikums ir jāizskata un jāapstiprina Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar koplēmuma procedūru. 
Ziņa publicēta 17.03.2011lasīt vairāk...

Ziemeļvalstu modelis - ceļš uz Ziemeļvalstu federāciju?

Ziemeļvalstis kopš pagājušā gadsimta 50.gadiem tiek minētas kā labklājības valsts modeļa piemērs. Šo labklājības modeli veido spēcīga ekonomiskā konkurētspēja un inovācijas starptautiskajos biznesa tirgos, kas apvienotas ar dāsniem labklājības pasākumiem. Ziemeļvalstis vieno sociālais viendabīgumus un līdzvērtīgas iespējas visiem iesaistīties ekonomikā. 
Ziņa publicēta 17.03.2011lasīt vairāk...

Komisija ierosina skaidrāku īpašumtiesību regulējumu attiecībā uz 16 miljoniem dažādas valstspiederības laulātajiem pāriem Eiropā

Kas notiek ar Jūsu māju, ja Jūsu laulība tiek šķirta un laulātajam ir atšķirīga valstspiederība? Kas notiek ar kopējo bankas kontu laulātā nāves gadījumā? Kas notiek gadījumos, kad Jums un Jūsu laulātajam ir viena un tā pati valstspiederība, bet Jums ir nekustamais īpašums vai bankas konts ārvalstīs? Eiropā ir apmēram 16 miljoni dažādas valstspiederības pāru, un vismaz 650 000 no tiem katru gadu saskaras ar šiem jautājumiem brīdī, kad viņu laulība vai partnerattiecības izjūk. Pilsoņi zaudē laiku un naudu, cenšoties uzzināt, kurus tiesību aktus piemēro viņu gadījumā un kura tiesa ir kompetenta, lai palīdzētu viņiem. Tiesību aktu atšķirības 27 ES dalībvalstīs rada stimulu, lai ,,izvēlētos labvēlīgāko tiesu” vai mēģinātu ,,apsteigt otru laulāto tiesas meklējumos”. Tas notiek tad, ja viens laulātais (parasti tas, kurš ir turīgāks) steigšus vēršas tajā tiesā, kur pēc viņa domām būs vislabvēlīgākais rezultāts. Tāpēc Eiropas Komisija ierosina ES mēroga noteikumus, lai radītu tiesisko skaidrību īpašumtiesību jomā attiecībā uz dažādas valstspiederības laulātajiem pāriem un reģistrētajām partnerattiecībām ar starptautisku dimensiju. Divas ierosinātās regulas palīdzētu noteikt, kurus tiesību aktus piemēro pāra īpašumtiesībām, kā arī to, kura tiesa ir atbildīga. Regulās izklāstīti arī noteikumi par to, kā atzīt un izpildīt tiesas spriedumus par pāra īpašumu, izmantojot vienotu procedūru visās ES dalībvalstīs. Priekšlikumi ir Komisijas 2010. gada oktobra ziņojuma par pilsonību (IP/10/1390 un MEMO/10/525) pirmie rezultāti; šajā ziņojumā bija aplūkoti 25 būtiski praktiskie šķēršļi, ar kuriem eiropieši joprojām saskaras savā ikdienā. Šodienas priekšlikumi ir nākamais loģiskais solis pēc pagājušajā gadā ātri panāktās vienošanās par ES tiesību aktu, ar ko nosaka, kuras valsts noteikumus piemēro pārrobežu laulības šķiršanas lietās (IP/10/347 un MEMO/10/695).
Ziņa publicēta 16.03.2011lasīt vairāk...

Eiropas uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze. Uzņēmējdarbība kļūst vieglāka un lētāka

Šodien Eiropas Komisija ir ierosinājusi kopīgu sistēmu Eiropas Savienībā darbojošos uzņēmumu nodokļu bāzes aprēķināšanai. Priekšlikuma mērķis ir ievērojami samazināt administratīvo slogu, atbilstības nodrošināšanas izmaksas un juridiskās neskaidrības, ar ko Eiropas Savienībā patlaban sastopas uzņēmumi, kam jāpiemērojas līdz 27 atšķirīgām valstu sistēmām, lai noteiktu ar nodokli apliekamo peļņu. Ierosinātā kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB) nozīmētu to, ka uzņēmumi varētu izmantot „vienas aģentūras” sistēmu, iesniedzot nodokļu deklarācijas, un varētu konsolidēt visu peļņu un zaudējumus, kas tiem ir visā Eiropas Savienībā. Dalībvalstis saglabātu pilnīgu suverenitāti, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi. Pēc Komisijas aplēsēm ik gadu ar KKUINB palīdzībuuzņēmumi visā ES ietaupīs 700 miljonus eiro, samazinot atbilstības nodrošināšanas izmaksas, un 1,3 miljardus eiro, veicot konsolidāciju. Bez tam uzņēmumi, kuri tiecas paplašināt pārrobežu darbību, iegūs ietaupījumu līdz 1 miljardam eiro. KKUINB arī padarīs ES par daudz pievilcīgāku tirgu ārvalstu ieguldītājiem. 
Ziņa publicēta 16.03.2011lasīt vairāk...

ES māja aicina uz tikšanos ar seksologu Artūru Šulcu

Otrdien, 22.martā, ES mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabās, Aspazijas bulvārī 28, pulksten 18:00 ikviens interesents ir aicināts uz tikšanos „Sieviete un vīrietis mūsdienu Latvijā: kā mainījušās savstarpējās attiecības?”, kurā pārdomās dalīsies seksologs Artūrs Šulcs.
Ziņa publicēta 16.03.2011lasīt vairāk...

Vide. Almada plūc laurus 2010. gada Eiropas mobilitātes nedēļā

Par 2010. gada Eiropas mobilitātes nedēļas uzvarētāju ir kļuvusi Portugāles pilsēta Almada. Pēc neatkarīgas mobilitātes ekspertu žūrijas vērtējuma Almada 2010. gada Eiropas mobilitātes nedēļas laikā ir visaktīvāk veicinājusi alternatīvus risinājumus automobiļu izmantošanai un popularizējusi citu transporta veidu labvēlīgo ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi. Tikai nedaudz atpaliek Spānijas pilsēta Mursija un Latvijas galvaspilsēta Rīga. Uzvarētājus paziņoja Vides komisārs Janess Potočniks īpašā ceremonijā Briselē 2011. gada 14. martā. 
Ziņa publicēta 15.03.2011lasīt vairāk...

ES paplašināšanās: Turcija un Melnkalne

Parlaments atbalstīja divas rezolūcijas: par Turcijas progresa ziņojumu un par Melnkalnes iestāšanās sarunu procesa panākumiem.  Attiecībā uz Turciju, deputāti pauduši bažas par lēno progresu cilvēktiesību jomā un reformu īstenošanā. Deputāti arī apveica Melnkalni par tās oficiālās kandidātvalsts statusa iegūšanu, taču vienlaikus arī pauda bažas par korupciju valstī.
Ziņa publicēta 14.03.2011lasīt vairāk...

Sieviešu tiesību simtgade - cīņa par tiesībām turpinās

8.martā Parlaments atzīmēja Starptautiskās Sieviešu dienas 100. gadadienu ar debatēm un balsojumu par EP Sieviešu tiesību komitejas sagatavotajām divām rezolūcijām - par dzimumu līdztiesību un par sieviešu nabadzību. Deputāti apstiprināja arī trešo rezolūciju - par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā.
Ziņa publicēta 14.03.2011lasīt vairāk...