Sieviešu tiesību simtgade - cīņa par tiesībām turpinās

8.martā Parlaments atzīmēja Starptautiskās Sieviešu dienas 100. gadadienu ar debatēm un balsojumu par EP Sieviešu tiesību komitejas sagatavotajām divām rezolūcijām - par dzimumu līdztiesību un par sieviešu nabadzību. Deputāti apstiprināja arī trešo rezolūciju - par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā.
Ziņa publicēta 14.03.2011lasīt vairāk...

Eiropas Komisija apstiprina iepriekš nepieteiktas pārbaudes dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē

Eiropas Komisija apstiprina, ka tās ierēdņi 8. martā veica iepriekš nepieteiktas pārbaudes Baltijas valstu uzņēmumos, kuri darbojas dzelzceļa kravu pārvadājumu un ar tiem saistītu ražojumu nozarē. Komisijai ir iemesls uzskatīt, ka attiecīgie uzņēmumi varētu būt pārkāpuši ES pretmonopolu noteikumus, kuri aizliedz karteļus un uzņēmējdarbības ierobežošanu, un/vai dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīgu izmantošanu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pants).
Ziņa publicēta 10.03.2011lasīt vairāk...

ES mājā godinās tēvus

Sestdien, 12.martā, ES mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabās Aspazijas bulvārī 28 no pulksten 12 līdz 14 notiks pasākums ģimenēm un bērniem, īpašu uzmanību pievēršot tieši tēviem un viņu lomai ģimenē 21.gadsimta Latvijā.
Ziņa publicēta 10.03.2011lasīt vairāk...

ES mājā diskutēs par inovācijas politiku

Ceturtdien, 10.martā, Eiropas Savienības (ES) mājā notiks Eiropas Komisijas pārstāvju, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju un citu ieinteresēto pušu diskusija par inovācijas politikas lomu Latvijas ekonomiskajā izaugsmē.
Ziņa publicēta 09.03.2011lasīt vairāk...

Klimata pārmaiņas. Komisija izstrādā ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu Eiropu ar mazām oglekļa dioksīda emisijām līdz 2050. gadam

Eiropas Komisija šodien pieņēma ceļvedi, kas paredz līdz 2050. gadam pārveidot Eiropas Savienību par konkurētspējīgu ekonomiku ar mazām oglekļa dioksīda emisijām. Ceļvedī izklāstīts, kā ar izdevīgām metodēm sasniegt ES mērķi — līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80-95 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Pamatojoties uz izmaksu efektivitātes analīzi, ceļvedī norādīti virzieni, kuros jāvērš nozaru politika, valstu un reģionālā mēroga mazu oglekļa dioksīda emisiju stratēģijas un ilgtermiņa investīcijas.  ES bez kavēšanas jāsāk strādāt pie ilgtermiņa stratēģijām, un ceļvedis kalpo kā vadlīnijas, kā šo pāreju var panākt visizdevīgākajā veidā. Eiropas Komisija ir uzsākusi šo iniciatīvu arī tāpēc, ka vadošā pozīcija pārejā uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar mazām oglekļa dioksīda emisijām ES nodrošinās vairākas priekšrocības.
Ziņa publicēta 08.03.2011lasīt vairāk...

Pirmā Eiropas vienlīdzīga atalgojuma diena iezīmē ienākumu atšķirības Eiropas Savienībā

Eiropas Savienībā sievietes dzīves laikā nopelna vidēji par 17,5 % mazāk nekā vīrieši. Šī ievērojamā atšķirība tiks uzsvērta rītdien, pirmajā vienlīdzīga atalgojuma dienā Eiropas Savienībā. Šī diena, 5. marts, ir datums, līdz kuram sievietēm papildus jāstrādā 2011. gadā, lai nopelnītu tikpat daudz, cik vīrieši ir nopelnījuši 2010. gadā. Eiropas Komisija ir apņēmusies izskaust sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības un 2010. gada septembrī publicējusi vispārēju stratēģiju par dzimumu līdztiesību (skatīt IP/10/1149 un MEMO/10/430). Vienlīdzīga atalgojuma diena, kuras mērķis ir uzlabot informētību par atalgojuma atšķirībām, šogad ir īsi pirms Starptautiskās sieviešu dienas 8. martā.
Ziņa publicēta 04.03.2011lasīt vairāk...

Starptautiskai sieviešu dienai - 100.gadadiena!

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs sadarbībā ar Resursu centru sievietēm „Marta” aicina uz diskusija "Sievietes loma Latvijas un Eiropas politikā" 7. martā, plkst. 12.00, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28 -  2.stāvā, Rīgā.
Ziņa publicēta 04.03.2011lasīt vairāk...

NATO samita simulācijas spēle 2011 – Afganistāna 2014: NATO turpmākā loma reģiona stabilizācijā

Tu esi 18-26 gadus vecs, Tev interesē politika un Tu vēlies uzzināt vairāk par NATO un reālo lēmumu pieņemšanas procesu? Tad piesakies NATO samita simulācijas spēlei 2011 – Afganistāna 2014: NATO turpmākā loma reģiona stabilizācijā, kuru jau trešo gadu pēc kārtas organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar Latvijas Republika Ārlietu ministriju, kā arī ar Latvijas Republika Aizsardzības ministrijas, NATO Publiskās diplomātijas nodaļas un Konrada Adenauera Fonda atbalstu.
Ziņa publicēta 03.03.2011lasīt vairāk...