Serbija sper soli tuvākām attiecībām ar ES

Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja Eiropas Savienības un Serbijas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kuram nepieciešama Eiropas Parlamenta piekrišana un visu dalībvalstu ratifikācija, lai tas stātos spēkā. Rezolūcijā uzsvērts, ka Belgradai būs pilnībā jāsadarbojas ar Starptautisko Kara noziegumu tribunālu bijušajai Dienvidslāvijai.
Ziņa publicēta 19.01.2011lasīt vairāk...

Skaidrāki noteikumi par veselības aprūpi ārzemēs

Šodien Eiropas Parlamenta deputāti apstiprināja direktīvu, kas nosaka pacientu tiesības saņemt medicīnisko aprūpi citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Tas precizē noteikumus par atlīdzību, un precizē gadījumus, kuros būtu jāsaņem iepriekšēja atļauja. 
Ziņa publicēta 19.01.2011lasīt vairāk...

Gaisa transports. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Kallass piekodina Eiropas lidostām ņemt vērā sniega izraisīto satiksmes traucējumu mācības

Sīms Kallass, par transportu atbildīgais Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, šodien Briselē tikās ar lielāko Eiropas lidostu vadītājiem, lai apspriestu kā novērst problēmas, ko lidostām pagājušajā mēnesī radīja intensīvā snigšana. Sliktie laika apstākļi piespieda slēgt vai daļēji slēgt lielākās Eiropas lidostas, un tas ievērojami traucēja gaisa satiksmi visā Eiropā.   Vairākiem tūkstošiem pasažieru nācās pavadīt nakti lidostās un tika atcelti 35 000 lidojumu. Tas ir vairāk nekā visā 2009. gadā. Tiesību aktu lidostu paketē, kuru publicēs šā gada laikā, Komisija ieteiks īpašus pasākumus, lai risinātu šos svarīgos jautājumus. 
Ziņa publicēta 19.01.2011lasīt vairāk...

ES pakāpeniski kļūst par "pārstrādājošu sabiedrību", tomēr vēl ir daudz darāmā

Eiropas Komisija šodien laida klajā ziņojumu par dalībvalstu veikumu atkritumu rašanās novēršanā un atkritumu pārstrādē. Ziņojums liecina, ka dažas dalībvalstis guvušas lieliskus panākumus, tomēr vēl nav sasniegts ilgtermiņā izvirzītais mērķis kļūt par "pārstrādājošu sabiedrību", kas ne tikai izvairās radīt atkritumus, bet arī izmanto tos kā resursu.
Ziņa publicēta 19.01.2011lasīt vairāk...

Digitālā programma: apsekojumā noskaidrojas vecākvadības programmatūras stiprās un vājās puses

Šodien publicētie Eiropas Komisijas pētījuma rezultāti liecina, ka 84 % pārbaudīto programmatūru ļauj vecākiem bloķēt piekļuvi noteiktām tīmekļa vietnēm, tomēr šīs programmatūras nav tik efektīvas, lai filtrētu tā saukto „web 2.0” tipa saturu, piemēram, socializācijas tīklu un emuāru vietnes. Turklāt tikai dažas tirgū pieejamās programmatūras spēj filtrēt to tīmekļa saturu, kuram piekļūst, izmantojot mobilo telefonu vai spēļu konsoles, lai gan tieši šādi tiešsaistei piekļūst katrs ceturtais bērns Eiropā. Savukārt „EUKIdsOnline” pārskatā, ko arī finansē ES programma „Drošāks internets”, secināts, ka Eiropas Savienībā tikai ceturtā daļa vecāku izmanto vecākvadības programmatūru un uzrauga vai filtrē to, kam viņu bērni var piekļūt tiešsaistē. Šie apsekojumi ir publicēti ar mērķi veicināt vecāku izpratni par to, cik svarīgi ir aizsargāt bērnus no noteikta interneta satura. Turklāt tas sniedz vecākiem objektīvu skatījumu uz to, kura vecākvadības programmatūra ir visefektīvākā. Komisijas apņemšanās palīdzēt vecākiem un viņu bērniem tiešsaistē justies drošiem ir daļa no Eiropas digitālās programmas (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 and MEMO/10/200).  
Ziņa publicēta 14.01.2011lasīt vairāk...

Digitālā programma: apsekojumā noskaidrojas vecākvadības programmatūras stiprās un vājās puses

Šodien publicētie Eiropas Komisijas pētījuma rezultāti liecina, ka 84 % pārbaudīto programmatūru ļauj vecākiem bloķēt piekļuvi noteiktām tīmekļa vietnēm, tomēr šīs programmatūras nav tik efektīvas, lai filtrētu tā saukto „web 2.0” tipa saturu, piemēram, socializācijas tīklu un emuāru vietnes. Turklāt tikai dažas tirgū pieejamās programmatūras spēj filtrēt to tīmekļa saturu, kuram piekļūst, izmantojot mobilo telefonu vai spēļu konsoles, lai gan tieši šādi tiešsaistei piekļūst katrs ceturtais bērns Eiropā. Savukārt „EUKIdsOnline” pārskatā, ko arī finansē ES programma „Drošāks internets”, secināts, ka Eiropas Savienībā tikai ceturtā daļa vecāku izmanto vecākvadības programmatūru un uzrauga vai filtrē to, kam viņu bērni var piekļūt tiešsaistē. Šie apsekojumi ir publicēti ar mērķi veicināt vecāku izpratni par to, cik svarīgi ir aizsargāt bērnus no noteikta interneta satura. Turklāt tas sniedz vecākiem objektīvu skatījumu uz to, kura vecākvadības programmatūra ir visefektīvākā. Komisijas apņemšanās palīdzēt vecākiem un viņu bērniem tiešsaistē justies drošiem ir daļa no Eiropas digitālās programmas (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 and MEMO/10/200). 
Ziņa publicēta 13.01.2011lasīt vairāk...

ES ekonomikas pārvaldība: Komisija nosaka gada prioritātes ES izaugsmei

EK: Nosaka gada prioritātes ES izaugsmeiEiropa ir sagatavojusi visaptverošu plānu, lai reaģētu uz krīzi un paātrinātu Eiropas ekonomikas izaugsmi. Patlaban tai jāvelta centieni koordinētā veidā, galveno uzmanību veltot prioritātēm. Komisija šodien nāk klajā tieši ar šādu plānu. Gada izaugsmes pētījumā skaidri norādīts virziens, kurā Eiropai jāstrādā nākamajā gadā, īstenojot desmit neatliekamas darbības, kas galvenokārt vērstas uz makroekonomikas stabilitāti un fiskālo konsolidāciju, strukturālajām reformām un izaugsmi sekmējošiem pasākumiem. Ar Gada izaugsmes pētījumu sākas pirmais „Eiropas pusgads”, kas maina veidu, kādā valdības izstrādā savas valsts ekonomikas un fiskālo politiku. Kad Eiropadome būs to apstiprinājusi, dalībvalstis minētos ieteikumus ņems vērā, savu politikas virzienu un valsts budžeta izstrādē. Tādējādi pirmo reizi vēsturē dalībvalstis un Komisija kopīgi apspriedīs makroekonomikas stabilitāti, strukturālās reformas un izaugsmi veicinošus pasākumus visaptverošā veidā. 
Ziņa publicēta 12.01.2011lasīt vairāk...