Komisija ierosina vienotu patentaizsardzību pētniecības un inovāciju veicināšanai

Kā daļu no šodien publiskotā Akta par vienoto tirgu (skat. IP/11/469), Eiropas Komisija, balstoties uz ciešākas sadarbības procedūru, šodien iesniedza divu tiesību aktu priekšlikumus, kas ievērojami — līdz pat 80% — samazinās patentēšanas izmaksas Eiropā. Tas ļaus jebkuram uzņēmumam vai indivīdam aizsargāt savus izgudrojumus, izmantojot vienoto Eiropas patentu, kas ir spēkā 25 dalībvalstīs. Ierosinātās regulas paredz noteikumus un nosacījumus vienotas patentaizsardzības iegūšanai, tās juridiskās sekas un piemērojamās tulkošanas prasības. Regulu projekti tagad tiks iesniegti izskatīšanai Padomē un Eiropas Parlamentā. Komisija cer, ka Spānija un Itālija, kuras vēl nav dalībnieku vidū, pievienosies ciešākai sadarbībai.
Ziņa publicēta 13.04.2011lasīt vairāk...

Vienotā tirgus darba plānā 12 darbalauki: kopīgs darbs jaunai izaugsmei

Vienotais tirgus ir Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmes stūrakmens un galvenais virzītājspēks. Tas mums arī sniedz labākās iespējas novērst pastāvošo ekonomikas krīzi.  Vienotā tirgus izaugsmes potenciāls vēl nav pilnībā izmantots, neraugoties uz panākumiem, kas gūti kopš tā izveides 1992. gadā. Tādēļ vienotajam tirgum ir jāsper jauns solis uz priekšu, lai liktu pamatus jaunai izaugsmei, kas labāk atbilst vides un iekļautības principiem. Aktā par vienoto tirgu, ko šodien pieņēmusi Eiropas Komisija, paredzēti divpadsmit darba posmi, kas līdz 2012. gadam jāpaveic vienotā tirgus jomā.  Šie divpadsmit pasākumu kopumi izaugsmes, konkurētspējas un sociālā progresa jomā ir saistīti ar darba ņēmēju mobilitāti, MVU finansējumu, patērētāju aizsardzību, kā arī iekšējā tirgus digitalizāciju, nodokļu sistēmu un Eiropas tīkliem. To mērķis ir atvieglināt ikdienu visiem vienotā tirgus dalībniekiem — uzņēmumiem, iedzīvotājiem, patērētājiem un darbiniekiem (sk. IP/10/1390).
Ziņa publicēta 13.04.2011lasīt vairāk...

Enerģijas nodokļi: Komisija vēlas veicināt energoefektivitāti un videi nekaitīgāku produktu izmantošanu

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu pārstrādāt novecojušos noteikumus par energoproduktu nodokļiem Eiropas Savienībā. Jauno noteikumu mērķis ir pārstrukturēt energoproduktu aplikšanu ar nodokļiem, lai izskaustu pašlaik novērojamo nesabalansētību un ņemtu vērā gan energoproduktu CO2 emisijas, gan to enerģijas saturu. Pašreizējie enerģijas nodokļi tiktu sadalīti divās daļās, kas, kopā ņemtas, noteiktu produkta kopējo nodokļa likmi. Komisija vēlas veicināt energoefektivitāti un videi nekaitīgāku energoproduktu patēriņu un novērst konkurences izkropļojumus vienotajā tirgū. Šis priekšlikums palīdzēs dalībvalstīm pārveidot vispārējo nodokļa struktūru tā, lai notiktu pāreja no darbaspēka aplikšanas ar nodokļiem uz patēriņa aplikšanu ar nodokļiem, tādējādi sekmējot izaugsmi un nodarbinātību. Pārskatītā direktīva stātos spēkā 2013. gadā. Ir paredzēti ilgi pārejas periodi (līdz pat 2023. gadam), lai pilnībā salāgotu enerģijas satura nodokļus. Tas nozīmē, ka nozarēm būs gana laika pielāgoties jaunajai nodokļu struktūrai.
Ziņa publicēta 13.04.2011lasīt vairāk...

ES mājā diskutēs par reformām augstākajā izglītībā

Trešdien, 13.aprīlī, Eiropas Savienības mājas (Aspazijas bulvārī 28) 2.stāvā notiks diskusija "Augstākās izglītības strukturālo reformu izaicinājumi, uzdevumi un risinājumi Latvijā". To rīko Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūra sadarbībā ar Augstākās izglītības padomi un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecību Latvijā. Diskusija sāksies pulksten 16:00.
Ziņa publicēta 12.04.2011lasīt vairāk...

ES mājā atklāj karikatūru izstādi "Aci pret aci ar klimatu"

Trešdien, 13.aprīlī, Zviedrijas Karalistes ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Matss Stafansons Eiropas Savienības (ES) mājā atklās karikatūru izstādi "Aci pret aci ar klimatu" (Facing the Climate), ļaujot uz klimatu pārmaiņu jautājumiem palūkoties ar Zviedrijas un Latvijas mākslinieku acīm. Atklāšana paredzēta pulksten 16:00, un izstāde ES mājas 1.stāvā būs apskatāma līdz 29.aprīlim.
Ziņa publicēta 12.04.2011lasīt vairāk...

Digitalizācijas programma. Komisija vēlas uzklausīt viedokļus kā uzlabot veselības aprūpi, izmantojot IKT (e-veselība)

Eiropas Komisija vēlas uzklausīt iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu viedokli par to, kā ES var palīdzēt plaši sniegt kvalitatīvas un efektīvas veselības aprūpes priekšrocības, piemērojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) (t.s. "e-veselību").  IKT jau spēlē galveno lomu daudzu veselības aprūpes sistēmas problēmu risināšanā visā ES, tostarp iedzīvotāju novecošanas, hronisku slimību, arvien samazināta budžeta un veselības aprūpes darbinieku trūkuma radītās problēmas, piemēram, ir iespēja noteikt diagnozi no attāluma, no attāluma uzraudzīt pacienta stāvokli, kā arī drošā veidā nodot pacienta slimības vēstures informāciju citam medicīnas darbiniekam. Tomēr e-veselībai vēl ir ievērojams attīstības potenciāls nākotnē. E-veselība var sniegt arī svarīgu ieguldījumu, ļaujot cilvēkiem, it īpaši gados vecākiem cilvēkiem, baudīt cienīgāku un neatkarīgāku dzīvi. Arvien vairāk un vairāk pacientu aktīvi izmanto tehnoloģijas, lai uzzinātu par slimībām un pat spētu vadīt savu stāvokli. E-veselība nekad neaizstās cilvēka roku pieskārienu, bet tā ļaus veselības aprūpes darbiniekiem vairāk laika veltīt tiešiem kontaktiem ar pacientu. E-veselības veicināšana ir Eiropas digitalizācijas programmas galvenais mērķis (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).  Apspriešana notiks tiešsaistē līdz 25. maijam. Atbildes tiks izmantotas, lai sagatavotu e-veselības rīcības plānu 2012.-2020. gadam, kas Komisijai ir jāiesniedz līdz 2011. gada beigām. 
Ziņa publicēta 12.04.2011lasīt vairāk...

ES rīko starptautisku semināru par personāla atlasi

Šodien Briselē tiksies pārstāvji no ietekmīgām valsts pārvaldes iestādēm un starptautiskajām organizācijām, lai apspriestu personāla atlases nākotni publiskajā sektorā. Semināru, kura galvenā tēma ir paraugprakses noteikšana un apmaiņa, lai nodrošinātu personāla kvalitāti un personāla atlases izmaksu efektivitāti publiskajā sektorā, rīko Marošs Šefčovičs, par iestāžu savstarpējām attiecībām un administratīvajiem jautājumiem atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
Ziņa publicēta 12.04.2011lasīt vairāk...

Zivsaimniecība — ES nevēlas samierināties ar nelegālu zveju un to apkaros ar lielāku bardzību

Zvejniekiem būs arvien grūtāk izvairīties no soda par nelegālu zveju, jo tagad pilnībā darbojas jaunā ES zivsaimniecības kontroles sistēma. Pieņemot sīki izstrādātus noteikumus par to, kā veicamas kontroles visos tirdzniecības ķēdes posmos “no zvejas tīkla līdz šķīvim”, ES ir sagādājusi līdzekļus, lai izskaustu pagātnes ieradumus un iedibinātu noteikumu ievērošanas kultūru, kas palīdzētu novērst pārzveju un panākt ES zvejniecību patiesu ilgtspējību. Jaunā sistēma nodrošina izsekojamību visā ķēdē no brīža, kad zivs ir nozvejota, līdz brīdim, kad tā nonāk pie patērētāja. Dalībvalstu iestādes var konstatēt nelikumības ikvienā tirdzniecības ķēdes posmā un izsekot tām, līdz atklāts vainīgais. Visā Eiropā inspekcijas turpmāk noritēs vienādi, datu vākšana un kontrolpārbaude notiks elektroniski, un, kad produkts būs nonācis veikalos, patērētājs zinās, ka tas ir iegūts likumīgi. Likumpārkāpējus sagaida vienlīdz bargas sankcijas — neatkarīgi no viņu atrašanās vietas un valstspiederības. Tie, kurus atkārtoti pieķers nelegālā zvejā, jaunās soda punktu sistēmas piemērošanas rezultātā galu galā zaudēs savu licenci.
Ziņa publicēta 12.04.2011lasīt vairāk...

Berlīnes Jaunais muzejs iegūst Ludviga Mīsa van der Roes 2011. gada mūsdienu arhitektūras balvu

BRISELE, 11. aprīlis. Eiropas Komisija šodien paziņoja, ka Ludviga Mīsa van der Roes 2011. gada mūsdienu arhitektūras balvu iegūst Berlīnes Jaunais muzejs. Apvienojot veco un jauno, ēku rekonstruējis arhitekts no Apvienotās Karalistes sers David Chipperfield. Jauno arhitektu speciālbalvu saņems Ramon Boschun Bet Capdeferro par koledžas ēku Spānijas pilsētā Heronā. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 20. jūnijā Mīsa van der Roes paviljonā Barselonā.
Ziņa publicēta 11.04.2011lasīt vairāk...

Iemācies gatavot kosmētiku mājās

Informējam, ka otrdien, 12.aprīlī, ES mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabās Aspazijas bulvārī 28 notiks līdz šim vēl nebijis pasākums sievietēm – „Dabiski skaista, jeb kā pagatavot kosmētiku pašas spēkiem?”. Pasākuma sākums: 12:00. 
Ziņa publicēta 07.04.2011lasīt vairāk...