Vide. Almada plūc laurus 2010. gada Eiropas mobilitātes nedēļā

Par 2010. gada Eiropas mobilitātes nedēļas uzvarētāju ir kļuvusi Portugāles pilsēta Almada. Pēc neatkarīgas mobilitātes ekspertu žūrijas vērtējuma Almada 2010. gada Eiropas mobilitātes nedēļas laikā ir visaktīvāk veicinājusi alternatīvus risinājumus automobiļu izmantošanai un popularizējusi citu transporta veidu labvēlīgo ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi. Tikai nedaudz atpaliek Spānijas pilsēta Mursija un Latvijas galvaspilsēta Rīga. Uzvarētājus paziņoja Vides komisārs Janess Potočniks īpašā ceremonijā Briselē 2011. gada 14. martā. 
Ziņa publicēta 15.03.2011lasīt vairāk...

ES paplašināšanās: Turcija un Melnkalne

Parlaments atbalstīja divas rezolūcijas: par Turcijas progresa ziņojumu un par Melnkalnes iestāšanās sarunu procesa panākumiem.  Attiecībā uz Turciju, deputāti pauduši bažas par lēno progresu cilvēktiesību jomā un reformu īstenošanā. Deputāti arī apveica Melnkalni par tās oficiālās kandidātvalsts statusa iegūšanu, taču vienlaikus arī pauda bažas par korupciju valstī.
Ziņa publicēta 14.03.2011lasīt vairāk...

Sieviešu tiesību simtgade - cīņa par tiesībām turpinās

8.martā Parlaments atzīmēja Starptautiskās Sieviešu dienas 100. gadadienu ar debatēm un balsojumu par EP Sieviešu tiesību komitejas sagatavotajām divām rezolūcijām - par dzimumu līdztiesību un par sieviešu nabadzību. Deputāti apstiprināja arī trešo rezolūciju - par nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā.
Ziņa publicēta 14.03.2011lasīt vairāk...

Eiropas Komisija apstiprina iepriekš nepieteiktas pārbaudes dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē

Eiropas Komisija apstiprina, ka tās ierēdņi 8. martā veica iepriekš nepieteiktas pārbaudes Baltijas valstu uzņēmumos, kuri darbojas dzelzceļa kravu pārvadājumu un ar tiem saistītu ražojumu nozarē. Komisijai ir iemesls uzskatīt, ka attiecīgie uzņēmumi varētu būt pārkāpuši ES pretmonopolu noteikumus, kuri aizliedz karteļus un uzņēmējdarbības ierobežošanu, un/vai dominējoša stāvokļa tirgū ļaunprātīgu izmantošanu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pants).
Ziņa publicēta 10.03.2011lasīt vairāk...

ES mājā godinās tēvus

Sestdien, 12.martā, ES mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabās Aspazijas bulvārī 28 no pulksten 12 līdz 14 notiks pasākums ģimenēm un bērniem, īpašu uzmanību pievēršot tieši tēviem un viņu lomai ģimenē 21.gadsimta Latvijā.
Ziņa publicēta 10.03.2011lasīt vairāk...

ES mājā diskutēs par inovācijas politiku

Ceturtdien, 10.martā, Eiropas Savienības (ES) mājā notiks Eiropas Komisijas pārstāvju, valsts iestāžu, nevalstisko organizāciju un citu ieinteresēto pušu diskusija par inovācijas politikas lomu Latvijas ekonomiskajā izaugsmē.
Ziņa publicēta 09.03.2011lasīt vairāk...

Klimata pārmaiņas. Komisija izstrādā ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu Eiropu ar mazām oglekļa dioksīda emisijām līdz 2050. gadam

Eiropas Komisija šodien pieņēma ceļvedi, kas paredz līdz 2050. gadam pārveidot Eiropas Savienību par konkurētspējīgu ekonomiku ar mazām oglekļa dioksīda emisijām. Ceļvedī izklāstīts, kā ar izdevīgām metodēm sasniegt ES mērķi — līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80-95 %, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Pamatojoties uz izmaksu efektivitātes analīzi, ceļvedī norādīti virzieni, kuros jāvērš nozaru politika, valstu un reģionālā mēroga mazu oglekļa dioksīda emisiju stratēģijas un ilgtermiņa investīcijas.  ES bez kavēšanas jāsāk strādāt pie ilgtermiņa stratēģijām, un ceļvedis kalpo kā vadlīnijas, kā šo pāreju var panākt visizdevīgākajā veidā. Eiropas Komisija ir uzsākusi šo iniciatīvu arī tāpēc, ka vadošā pozīcija pārejā uz resursu ziņā efektīvu ekonomiku ar mazām oglekļa dioksīda emisijām ES nodrošinās vairākas priekšrocības.
Ziņa publicēta 08.03.2011lasīt vairāk...