Atceļ īstermiņa uzturēšanās vīzu režīmu ar Brazīliju

Eiropas Parlamenta deputāti ar balsojumu apstiprināja, ka Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri vēlas doties uz Brazīliju tūrisma vai uzņēmējdarbības nolūkā, nebūs vajadzīga īstermiņa uzturēšanās vīza, kas ļauj valstī atrasties līdz trīs mēnešiem. Tas nozīme, ka Latvijas, Igaunijas, Maltas un Kipras pilsoņiem, kuriem līdz šim bija nepieciešama Brazīlijas vīza, tagad ir ļauts bez vīzas iebraukt īstermiņa uzturēšanās nolūkā.
Ziņa publicēta 15.02.2011lasīt vairāk...

Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta lēmumu apstiprināt autobusu pasažieru tiesības

Eiropas Komisija ir gandarīta, ka pēc sarežģītas apspriešanas Eiropas Parlaments šodien ir atbalstījis regulu par autobusu pasažieru tiesībām. Pēc gaisa, dzelzceļa un ūdens transporta tagad arī uz sauszemes transportu attieksies konkrēts pasažieru tiesību kopums, tādējādi ES līmenī pilnveidojot tiesisko regulējumu visu transporta veidu lietotājiem. Autobusu pasažieri, jo īpaši invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, varēs izmantot jaunās tiesības, kas sniegs tiem aizsardzību, ceļojot Eiropas Savienībā. 
Ziņa publicēta 15.02.2011lasīt vairāk...

Eiropas Komisija iesniedz ES plānu par bērnu tiesībām

Kā Eiropas Savienība var palīdzēt aizsargāt bērnu tiesības tiesas zālē? Kā mēs varam nodrošināt, ka pārrobežu aizgādības lietās pieņemtie spriedumi tiek izpildīti pēc iespējas ātrāk? Un kā mēs varam nepieļaut bērnu iebiedēšanu tiešsaistē? Eiropas Komisija šodien iesniedza ES plānu par bērnu tiesību pastiprināšanu, ieviešot praksē ES Pamattiesību hartas principus. Šajā plānā ir paredzēti vairāki konkrēti pasākumi, kurus īstenojot, ES var dot pievienoto vērtību politikai bērnu labklājības un drošības jomā, tostarp veicinot bērniem draudzīgas tiesu sistēmas izveidi, labāk informējot bērnus par viņu tiesībām un gādājot par drošāku internetu bērniem.
Ziņa publicēta 15.02.2011lasīt vairāk...

Tiešsaistē varēs diskutēt par brīvprātīgo darbu

16.februārī pulksten 12.30 ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, notiks EIROINFO tiešsaistes akcija par ES pasludinātā brīvprātīgā darba gada iespējām un izaicinājumiem, kā arī par to, kā Latvijas cilvēki vērtē brīvprātīgo darbu - vai tas tiek uztverts kā vērtība?
Ziņa publicēta 15.02.2011lasīt vairāk...

Mīli Latviju - sāc šķirot papīru jau šodien!

Šodien, 14. februārī – Valentīna dienā – katrai ģimenei vai uzņēmumam Latvijā ir iespēja apliecināt savu mīlestību pret Latvijas dabu un sākt šķirot vismaz papīra atkritumus. Katrs no mums gadā izlieto līdz 50 kilogramiem papīra, bet tikai trešdaļa no šī papīru kalna nonāk pārstrādē. Tādēļ Esmaja.lv sadarbībā ar LTV programmu „Eirobusiņš” un papīrfabriku „Līgatne” aicina ikvienu ES Mājas zināšanu, sarunu un mākslas istabās saņemt papīra šķirošanas konteineru un sākt šķirot papīru atkritumus! Lai saņemtu savu (vai vairākus) papīra šķirošanas toverus, no 14. līdz 18.februārim no pulksten 10:00 līdz 18:00 atnāc uz Eiropas Savienības māju, Aspazijas bulvārī 28, 1.stāvā, aizpildi anketu un (bez maksas) saņem makulatūras uzkrāšanas toveri, kā arī informāciju par ES iniciatīvām vides aizsardzības jomā.
Ziņa publicēta 14.02.2011lasīt vairāk...

Digitalizācijas programma — ES apsekojumā noskaidrots, ka Eiropas iedzīvotāji vairāk izmanto mobilos tālruņus, atrodoties ārvalstīs, tomēr vēl joprojām raizējas par izmaksām

Šodien publicētais Eiropas Komisijas apsekojums liecina, ka gandrīz trīs ceturtdaļas Eiropas iedzīvotāju satrauc izdevumi par mobilā tālruņa lietošanu, ceļojot ES. 72 % no ceļotājiem augsto tarifu dēļ vēl joprojām maz zvana, atrodoties ārvalstīs, lai gan lielākā daļa zina, ka cenas kopš 2006. gada ir kritušās. Tikai 19 % no cilvēkiem, kuri, atrodoties ārvalstīs, ar mobilo tālruņu starpniecību piekļūst internetam vai pārbauda e-pastu, uzskata, ka datu viesabonēšanas cenas ir pieņemamas. Šā apsekojuma rezultāti, kā arī 11. februārī (IP/10/1679) noslēgušās sabiedriskās apspriešanas par Viesabonēšanas regulas nākotni rezultāti dos ieguldījumu ES patlaban spēkā esošo viesabonēšanas noteikumu pārskatīšanā, kas Komisijai jāveic līdz 2011. gada jūnijam. Mērķis saskaņā ar Eiropas digitalizācijas programmā noteikto (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200) ir panākt, lai līdz 2015. gadam atšķirības starp viesabonēšanas tarifiem un valstu tarifiem tuvotos nullei.
Ziņa publicēta 14.02.2011lasīt vairāk...

Digitalizācijas programma: Komisija aicina dalībvalstis vairot iedzīvotāju informētību par Eiropas vienoto ārkārtas palīdzības numuru 112

Lai 11. februārī atzīmētu „Eiropas numura „112” dienu”, Eiropas Komisija mudina dalībvalstis pastiprināt pūliņus, lai vairotu sabiedrības informētību par numuru 112, ko var izmantot visās ES dalībvalstīs, lai sazinātos ar ārkārtas palīdzības dienestiem. Šodien publiskotie ES mēroga aptaujas rezultāti liecina, ka aptuveni trīs no četriem iedzīvotājiem joprojām nezina, ka pastāv šis palīdzības tālrunis. Tomēr ES noteikumi telesakaru jomā paredz, ka dalībvalstīm ir jāinformē iedzīvotāji par numura 112 pastāvēšanu. Lai uzlabotu ES iedzīvotāju aizsardzību, saskaņā ar jaunajiem ES noteikumiem telesakaru jomā, kas valstu tiesību aktos jāievieš līdz šā gada 25. maijam (sk. MEMO/09/568), dalībvalstīm jāturpina uzlabot zvanītāja atrašanās vietas informācijas precizitāte un uzticamība. 
Ziņa publicēta 11.02.2011lasīt vairāk...

Digitalizācijas programma: Komisijai jāpastiprina pūliņi, lai aizsargātu bērnus tiešsaistē

Atzīmējot 2011. gada Drošāka interneta dienu, Eiropas Komisija šodien paziņoja, ka tā pastiprinās sarunas ar IKT nozari un bērnu aizsardzības organizācijām ar nolūku veicināt drošāku produktu izstrādi, lai palīdzētu aizsargāt bērnus tiešsaistē. Turklāt Komisija drīzumā pārskatīs 2006. gada ieteikumu par nepilngadīgajiem un to, kā tos aizsargāt audiovizuālajos medijos un internetā, kā arī 2008. gada paziņojumu par jauniešu aizsardzību no kaitīgā satura videospēlēs. Bērni jau no jaunāka vecuma nokļūst tiešsaistē, un ne tikai izmantojot datorus, bet arī spēļu konsoles un mobilos tālruņus. Vairāk nekā 82 % 15–16 gadīgu jauniešu un 26 % 9–10 gadīgu jauniešu Eiropā ir izveidots profils sociālajos tīklos. Drošāka interneta diena šodien tiek atzīmēta vairāk nekā 65 valstīs visā pasaulē ar devīzi "Internets ir vairāk nekā spēle, tā ir tava dzīve!". To atbalsta ES Drošāka interneta programma, kas palīdz vecākiem un viņu bērniem justies droši tiešsaistē. Bērnu drošība tiešsaistē ir nozīmīga Eiropas digitalizācijas programmas daļa (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).
Ziņa publicēta 08.02.2011lasīt vairāk...

Pieņemšana darbā: publicēti pirmā jaunā EPSO konkursa rezultāti

Šodien tiek publicēti rezultāti pirmajam jaunajam atklātajam konkursam, lai atlasītu augstskolu beidzējus vispārīgo lietu administratoru amatiem, kas pagājušajā gadā tika uzsākts programmas ietvaros, ar kuru modernizē ES iestāžu darbinieku atlases procedūru. Ar šo programmu, kuru vada Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO), ir ieviests ikgadējs konkursu cikls, lai iespējamie kandidāti gadu no gada zinātu, kad viņi var pieteikties konkursiem, un racionalizēts divu posmu process, kā rezultātā lielu atlases procedūru laiks no 2 gadiem ir sarucis līdz 10 mēnešiem, bet mazāku specializētu atlases procedūru laiks – no vidēji 16 mēnešiem līdz tikai 6 mēnešiem.  Kaut gan pievilcīgais ES karjeras piedāvājums nozīmēja, ka EPSO saņēma vairāk nekā 51 000 pieteikumu, EPSO tomēr spēja publicēt rezultātus aptuveni 9 mēnešus pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām pagājušā gada aprīlī.
Ziņa publicēta 04.02.2011lasīt vairāk...

Paziņoti 2010. gada jauno tulkotāju konkursa laureāti

Piektdien paziņoti gadskārtējā Komisijas jauno tulkotāju konkursa 27 uzvarētāju vārdi. (Laureātu saraksts redzams tālāk.) Konkursā piedalījās aptuveni trīs tūkstoši septiņpadsmitgadīgu vidusskolēnu no Kelsas Īrijā līdz Maratonai Grieķijā, uzstādīdami jaunu rekordu: konkursā bija par 25 % dalībnieku vairāk nekā pērn, un vairāk skolu nekā iepriekš pieteicās dalībai, proti, vairāk nekā 1600 (pagājušogad — 1430). Uzvarētāji — no katras valsts viens — tiks aicināti 7. aprīlī piedalīties balvu pasniegšanas ceremonijā. 
Ziņa publicēta 04.02.2011lasīt vairāk...