Latvijas Nacionālā bibliotēka saņēmusi atzinību par izcilu atvērtības principu ievērošanu

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) saņēmusi Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) atzinības rakstu par izcilu atvērtības principu ievērošanu efektivitātes un kvalitātes nodrošināšanā. Atzinība piešķirta „LATA gada balvas 2013” nominācijā „Atvērtākā iestāde” par LNB digitālās bibliotēkas projekta „Periodika.lv” piedāvāto periodisko izdevumu pieejamības nodrošināšanu un to izmantojuma veicināšanu.
Ziņa publicēta 24.01.2014lasīt vairāk...

Lielā lasīšana

Lielā lasīšana ir raidījums par literatūru inovatīvā formātā – skatītāji balsojumā izvēlas Latvijas mīļāko grāmatu. Projekts, veicinot lasīšanu un interesi par grāmatām, veido grāmatu sacensību. Galarezultātā noskaidrojot vismīļāko grāmatu Latvijā. Daiļliteratūras izlase ir eklektiska, tās tematiskais spektrs ir visplašākais. Kurš šajā sacensībā uzvarēs?
Ziņa publicēta 16.01.2014lasīt vairāk...

Izsludināts konkurss jaunajiem lasītājiem "Kā atmodināt Saulcerīti?"

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs aicina bibliotēkas un skolas visā Latvijā piedalīties kopīgā projektā. Tām bibliotēkām, kuras jau darbojas nacionālajā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu un jauniešu žūrija" un kurās izveidojušās aktīvas jauno lasītāju un viņu vecāku grupas, šī ir laba iespēja jauniem kopīgiem uzdevumiem un pasākumiem.
Ziņa publicēta 03.12.2013lasīt vairāk...

Aicinājums parakstīties par publisko bibliotēku nākotni

Novembra sākumā visas Latvijas reģionu galvenās bibliotēkas ir saņēmušas 3td vēstuli ar Aicinājumu savākt pēc iespējas vairāk publisko bibliotēku bibliotekāru parakstu, kas tiks nosūtīti visiem 9 Latvijas Eiropas Parlamenta (EP) deputātiem, lai rosinātu viņus atbalstīt EP Prezidenta birojam iesniegto "RAKSTISKO DEKLARĀCIJU 0016/2013 par publisko bibliotēku ietekmi Eiropas kopienās".
Ziņa publicēta 09.11.2013lasīt vairāk...

Pērļu zvejnieks

Krājumu kvalitāte allaž nodarbinājusi bibliotekāru prātus, vienlaikus apzinoties, cik jutīgs un dažādi traktējams ir šis jautājums. Lasīšanu kā būtisku un ikdienā nepieciešamu apzināmies skaidri, taču ne vienmēr spējam pamanīt un izvē-lēties vērtīgāko, nozīmīgāko no jaunāko grāmatu klāsta. Kas ir vērtīga lasāmviela? Kā pamanām to, ko vēlamies izla-sīt? Kurš ir noteicošais faktors grāmatu izvēlē, un kā padomiem uzticamies? Jautājums jautājuma galā, un ne uz vienu no tiem nav iespējams sniegt skaidru atbildi. Kā grāmatzinātne, tā literatūrzinātne izvirza kritērijus, pēc kuriem tiek vērtēta literatūra. Gadsimtu gaitā daudzi no tiem ir mainījušies, taču vēl aizvien eksistē pazīmes, pēc kurām tiek no-teikts, cik vērtīga ir grāmata.
Ziņa publicēta 09.11.2013lasīt vairāk...

Pagarināta akcija "Tautas grāmatu plaukts"

Paldies, ka atsaucāties aicinājumam piedalīties akcijā "Tautas grāmatu plaukts" un vedinājāt iesaistīties arī lasītājus! Esam saņēmuši gan daļu no grāmatām, gan ziņas par intervijām un sižetiem reģionālajos laikrakstos un TV, kā arī jaukus video rullīšus, kas publicēti bibliotēku mājaslapās. Paldies!
Ziņa publicēta 04.11.2013lasīt vairāk...