Eiropas e-tiesiskuma portāls — ātras atbildes uz juridiskiem jautājumiem

Latvijas iedzīvotājam, kas ceļo Vācijā, vajadzīga advokāta palīdzība. Uzņēmējs no Francijas vēlas iegūt informāciju, kas pieejama Ungārijas zemesgrāmatā. Igaunijas tiesnesim radies jautājums par Spānijas tiesu sistēmu. Patlaban šādas informācijas ieguvei var būt vajadzīgas vairākas nedēļas. Atbildes uz minētajiem jautājumiem Eiropas Savienības 22 valodās būs viegli pieejamas tiešsaistē. ES šodien atklāja Eiropas e-tiesiskuma portālu: šī tīmekļa vietne palīdz pilsoņiem, uzņēmumiem, advokātiem un tiesnešiem iegūt informāciju par pārrobežu juridiskajiem jautājumiem. Portāla pirmajā versijā, kurā ir vairāk nekā 12 000 lapu, atrodama informācija un saites par valstu tiesību aktiem un praksi visās dalībvalstīs. Piemēram, tajā sniegta informācija par juridisko palīdzību, tiesas iestāžu darbinieku apmācību un videokonferencēm, kā arī saites uz juridiskām datu bāzēm un tiešsaistes maksātnespējas reģistriem un zemesgrāmatām. Informācija par tiesiskuma jautājumiem patlaban ir viegli pieejama vairāk nekā 10 miljoniem pilsoņu, kas katru gadu ir iesaistīti pārrobežu tiesu procesos. 
Ziņa publicēta 16.07.2010lasīt vairāk...

ES sāk sabiedrisku apspriešanu par pensiju nākotni

Eiropas Komisija šodien ir sākusi Eiropas mēroga sabiedrisku apspriešanu par to, kā nodrošināt atbilstīgas, noturīgas un drošas pensijas un kā Eiropas Savienībai (ES) vislabāk iespējams atbalstīt valstu centienus. Iedzīvotāju novecošana visās dalībvalstīs ir radījusi milzīgu spriedzi pašreizējām pensiju sistēmām, un finanšu un ekonomikas krīze ir vienīgi palielinājusi šīs grūtības. Apspriežu dokumentā, t.i., Zaļajā grāmatā, ir ierosināta virkne jautājumu, aicinot visas ieinteresētās personas paust viedokli, nostāju un idejas par to, kā risināt pensiju problēmu — pašlaik tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras Eiropa un pasaules lielākā daļa, un kā ES var veicināt jaunus risinājumus. 
Ziņa publicēta 07.07.2010lasīt vairāk...

Jauniešus aicina ar mūziku atbalstīt cīņu pret nabadzību

Šodien Eiropas Komisija izsludina Eiropas mūzikas konkursu un aicina jaunus eiropiešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem iesniegt dziesmu, kurā pausts atbalsts nabadzības izskaušanai pasaulē. Katrs dalībnieks radīs oriģinālu dziesmu par vispārīgo attīstības tematu un jo īpaši par astoņiem Tūkstošgades attīstības mērķiem. Uzvarētāji, kurus izvēlēsies tiešsaistes balsojumā un profesionālu mūziķu žūrija, ierakstīs savu dziesmu profesionālā studijā, un viņiem būs iespēja uzstāties Eiropas attīstības dienās Briselē 2010. gada decembrī. Mūzikas konkurss ir daļa no nabadzības izskaušanas kampaņas, kas veltīta pusaudžu apziņas vairošanai par ES darbību attīstības sadarbības jomā. 
Ziņa publicēta 02.07.2010lasīt vairāk...

1. jūlijā stājas spēkā jaunie ES marķējuma noteikumi un arī jaunais ES bioloģiskās pārtikas logotips

Jaunie ES bioloģiskās pārtikas marķējuma noteikumi, tostarp prasība norādīt jauno ES bioloģiskās pārtikas logotipu, stājas spēkā 2010. gada 1. jūlijā. Tā sauktā "Eirolapa" tagad būs obligāta visiem fasētajiem bioloģiskās pārtikas produktiem, kas ražoti kādā no ES dalībvalstīm un atbilst noteiktajiem standartiem. Papildus ES simbolam marķējumā var norādīt arī citus privātus, reģionālus vai valsts logotipus. Nefasētiem un importētiem bioloģiskās pārtikas produktiem logotipa izmantošana nav obligāta. Papildus logotipam jaunie marķējuma noteikumi paredz arī obligāti norādīt vietu, kurā ražotas produktu izejvielas, un par kontroli atbildīgās iestādes kodu. Uzņēmējiem paredzēts divu gadu pārejas periods, lai panāktu atbilstību šiem jaunajiem marķējuma noteikumiem. Vēl viena izmaiņa ir pirmreizēja ES noteikumu ieviešana bioloģiskās akvakultūras jomā. 
Ziņa publicēta 30.06.2010lasīt vairāk...

Iepazīstinās ar Iespēju karti

3. jūnijā Eiropas Savienības mājā paredzēts iepazīstināt ar Iespēju karti – interneta vietni ar informāciju par iedzīvotājiem pieejamām atbalsta un palīdzības iespējām.  
Ziņa publicēta 31.05.2010lasīt vairāk...

Latvija sper nozīmīgu soli, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību

Ievērojot apņemšanos samazināt satiksmes negadījumos cietušo skaitu uz Latvijas ceļiem un jau sasniegtos panākumus, Eiropas Komisija sadarbībā ar Satiksmes ministriju 2010. gada 12. maijā Rīgā rīkos Eiropas ceļu satiksmes drošības hartas parakstīšanu. Dienu iepriekš paredzēta diskusija ar iedzīvotājiem. 
Ziņa publicēta 10.05.2010lasīt vairāk...