Komisija sagatavo plānu inovācijas un radošā darba stimulēšanai ar intelektuālā īpašuma tiesībām

Intelektuālā īpašuma tiesības (IĪT), kuras ietver patentus, preču zīmes, dizainparaugus un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kā arī autortiesības un blakustiesības (kas attiecas uz izpildītājiem, producentiem un raidorganizācijām), eksistē jau vairākus gadsimtus. Bieži vien, mums pašiem to neapzinoties, tās ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Ar tām aizsargā tehnoloģijas, kuras mēs lietojam (automašīnas, mobilos telefonus, vilcienus), pārtiku, ko ēdam, mūziku, ko klausāmies, un filmas, ko skatāmies. Taču pēdējos gados tehnoloģiskās izmaiņas un jo īpaši tiešsaistes darbību pieaugošā nozīme ir pilnīgi izmainījušas pasauli, kurā strādā IĪT. Esošā Eiropas un valstu līmeņa noteikumu kombinācija vairs nav īsti piemērota, un šie noteikumi jāmodernizē. Tādēļ Komisija šodien ir pieņēmusi visaptverošu stratēģiju IĪT tiesiskā regulējuma maiņai. Mūsu mērķis ir dot iespēju izgudrotājiem, radītājiem, lietotājiem un patērētājiem pielāgoties jaunajiem apstākļiem un attīstīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Šie jaunie noteikumi palīdzēs noteikt pareizo līdzsvaru starp jaunrades un inovāciju veicināšanu, pirmkārt, nodrošinot atlīdzību un ieguldījumus vērtību radītājiem un, otrkārt, sekmējot plašu piekļuvi ar IĪT aizsargātām precēm un pakalpojumiem. Pareiza līdzsvara noteikšana, rosinot ieguldīt inovācijās, nodrošinās jūtamas pārmaiņas visiem uzņēmējiem (no individuāla neatkarīgi strādājoša mākslinieka līdz lielam farmācijas uzņēmumam). Tas dos pozitīvu ieguldījumu ES izaugsmē un konkurētspējas pieaugumā vienotajā tirgū. Patērētāji gūs labumu no plašākas un vieglākas piekļuves informācijai un kultūrai, piemēram, mūzikai tiešsaistē. Stratēģijā risinātas daudzas problēmas, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju IĪT, ietverot gan patentus, kas uzņēmumam vajadzīgi, lai aizsargātu izgudrojumus, gan šo izgudrojumu ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanu, kas būtu iespējama ar šodien pieņemto priekšlikumu par darbības pastiprināšanu cīņai ar viltošanu un pirātismu. Pirmie šīs kopējās IĪT stratēģijas rezultāti ir šodienas priekšlikumi, kuri attiecas uz nezināmu autoru darbu vienkāršākas licencēšanas sistēmu, kas ļaus tiešsaistē piekļūt daudziem kultūras darbiem, un uz jaunu regulu muitas darbību stiprināšanai cīņā ar pārkāpuma preču tirdzniecību. 
Ziņa publicēta 24.05.2011lasīt vairāk...

Eiropas lielākajā ikgadējā vides konferencē uzmanības centrā ir resursefektivitāte

Šodien sākas Zaļā nedēļa 2011 ar aicinājumu iedzīvotājiem „patērēt mazāk un dzīvot labāk”. Konferencē, kas ilgs četras dienas, vairāk nekā 3500 dalībnieku meklēs veidus, kā ilgtspējīgāk izmantot mūsu planētas resursus. Šogad Zaļajā nedēļā pulcējas pārstāvji no visdažādākajām sfērām: ES iestādēm, uzņēmējdarbības un ražošanas nozares, nevalstiskajām organizācijām, publiskās pārvaldes iestādēm, zinātniskajām un akadēmiskajām aprindām, plašsaziņas līdzekļiem. Aptuveni 30 pasākumi notiks ārpus Briseles, tostarp Slovēnijā (25.-27. maijā, 2. jūnijā) un Polijā (11. jūnijā). Visu konferenci pārraidīs internetā.
Ziņa publicēta 24.05.2011lasīt vairāk...

Digitalizācijas programma — jauni telekomunikāciju noteikumi nāk par labu iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā Eiropā

Ar 2011. gada 25. maiju Eiropas iedzīvotāji un uzņēmumi varēs izmantot jaunas tiesības un pakalpojumus tālruņa sakaru, mobilo sakaru un interneta sfērā. Līdz minētajai dienai dalībvalstīm ir jāievieš jaunie ES telekomunikāciju noteikumi, lai nodrošinātu lielāku konkurenci telekomunikāciju nozarē un labākus pakalpojumus klientiem. Piemēram, tagad patērētāji vienas dienas laikā varēs mainīt operatoru, saglabājot to pašu tālruņa numuru, iegūt skaidrāku informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem un justies drošāki par personas datu aizsardzību tiešsaistē. Eiropas Komisijai ir piešķirtas jaunas pārraudzības pilnvaras, bet Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei (BEREC) — regulatīvās pilnvaras. Tas ļaus iedibināt regulatīvo noteiktību un palīdzēs telekomunikāciju uzņēmumiem augt vienotā Eiropas telekomunikāciju tirgū. Komisija ir cieši sadarbojusies ar dalībvalstīm, lai šie ES noteikumi tiktu bez kavēšanās īstenoti, un apsver iespēju uzsākt pienākumu neizpildes procedūru pret dalībvalstīm, kas šos noteikumus nav ieviesušas laikā. Vienotā tirgus nostiprināšana telekomunikāciju jomā ir viens no Eiropas Digitalizācijas programmas galvenajiem mērķiem (sk. IP/10/581, MEMO/10/199 un MEMO/10/200).
Ziņa publicēta 23.05.2011lasīt vairāk...

Vide: augsnes pārklāšana ar mākslīgu segumu Eiropas Savienībā apdraud ekosistēmu pakalpojumu pieejamību

Pilsētām un transporta infrastruktūrai izplešoties, Eiropā katru gadu ar mākslīgu segumu tiek pārklāta augsne tādā platībā, kas ir lielāka par Berlīni. Šī tendence, kas ir pretrunā ilgtspējīgas attīstības principiem, apdraud auglīgu augšņu un pazemes ūdenskrātuvju pieejamību nākamajām paaudzēm. Eiropas Komisija šodien nākusi klajā ar jaunu ziņojumu, kurā ieteikta trīspakāpju pieeja, kas paredz ierobežot augsnes pārklāšanu ar mākslīgu segumu, mazināt tās ietekmi un kompensēt vērtīgas augsnes zudumu, veicot pasākumus citās teritorijās.
Ziņa publicēta 23.05.2011lasīt vairāk...

Ķīmiskās vielas un REACH: ES gatavojas aizliegt kadmiju juvelierizstrādājumos, cietlodēšanas materiālos un visa veida plastmasās

Eiropas Savienībā no 2011. gada decembra būs aizliegts izmantot kadmiju juvelierizstrādājumos, plastmasās un cietlodēšanas materiālos. Juvelierizstrādājumos (jo īpaši importētās dārglietu imitācijās) ir atrasts liels daudzums kaitīgās vielas — kadmija. Patērētāju, tostarp bērnu, veselībai kadmijs var kaitēt, ja tas nonāk saskarē ar ādu vai mēli. Jaunie tiesību akti aizliedz kadmija izmantošanu visa veida juvelierizstrādājumos, izņemot antīkās juvelierlietas. Aizliegums attiecas arī uz kadmija izmantošanu visa veida plastmasās un cietlodēšanas materiālos, kurus izmanto atšķirīgu materiālu salodēšanai, jo lodēšanas procesā izdalās dūmi, kuru ieelpošana ir ļoti kaitīga veselībai.
Ziņa publicēta 20.05.2011lasīt vairāk...

Informēs par klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalsta iespējām

Šī gada 25.maijā ikvienam interesentam ir unikāla iespēja apmeklēt semināru „Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) – finansējuma saņemšanas iespējas un projektu pieredze” Eiropas Savienības mājā. Semināru sadarbībā ar ES māju organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).
Ziņa publicēta 19.05.2011lasīt vairāk...